Krok 1: Začneme na konci zimy

Vhodným obdobím, kdy se do plánování zahrady pustíme, je konec zimy a začátek jara. To je ten správný čas, kdy začneme podnikat první kroky k nové zahradě. Nejen proto, že zahradní architekti jsou v tomto období méně vytíženi a budou se nám více věnovat, ale také proto, že s prvním sluncem můžeme začít sázet rostliny.

Krok 2: Inspirujeme se v literatuře

Za zahradním architektem bychom měli přijít už s jasným zadáním. Budeme-li vědět, co se nám líbí a jaké prvky bychom na zahradě chtěli mít, tím lepší bude výsledek. Proto hledejme inspiraci všude kolem sebe, na internetu, v odborných časopisech nebo v literatuře. Ukládejme si řešení, která nás zaujala, zapamatujme si zajímavé prvky. Jedině tak architekt lépe pochopí náš vysněný styl.

Krok 3: Vytipujme si dodavatele

Pokud už víme, co chceme, poohlédneme se po vhodném dodavateli. Opět se můžeme obrátit na internet nebo na časopisy, ale nejlepší budou osobní reference od známých. Snažme se najít firmy v blízkém okolí, u nichž je větší šance, že se nám budou více věnovat.

Krok 4: Oslovíme své favority

Z okruhu firem v okolí oslovíme ty, které nabízejí kvalitní služby včetně záruk a referencí. Cena by neměla být rozhodujícím ukazatelem. Řídíme se spíš svými pocity, dáme na to, jak s námi zástupci firmy jednají a jak k naší zakázce přistupují. Nadstandardní záruky nám v budoucnu ušetří hodně starostí i peněz. Také se vyplatí oslovit více firem, porovnat jejich nabídku a po zralé úvaze se rozhodnout, komu zakázku svěříme.

Důležitá je také specializace dané společnosti. Některé nabízejí jen projekt, jiné pouze realizaci, ale jsou i takové, které umějí všechno.

Zvlněná plocha na zahradě přímo vybízí k založení skalky, kterou osadíme vhodnými rostlinami.

Zvlněná plocha na zahradě přímo vybízí k založení skalky, kterou osadíme vhodnými rostlinami.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Máme-li vybráno, sjednáme si osobní schůzku. Solidní společnost vyšle svého odborníka na místo realizace, aniž by za tuto návštěvu cokoli účtovala. V případě, že se schůzka odehrává mimo zahradu, připravíme si fotografie a půdorys našeho pozemku. Současně s těmito dokumenty si s sebou vezmeme obrázky zahrad, které nás zaujaly.

Krok 5: Připravujeme studii

Jakmile se dostaneme do fáze přípravy studie, počítejme s tím, že nám firma naúčtuje 50% zálohu z dohodnuté ceny za studii. Některé firmy nabízejí zhotovení studie či dokonce celého projektu zdarma. Dáme ale pozor na to, aby byl projekt srozumitelný nejen pro nás, ale hlavně pro realizační firmu, aby se nemusel částečně nebo úplně přepracovat.

Je nutné rozlišit studii a projekt. Studie řeší celkový záměr architekta, rozmístění jednotlivých prvků apod. Jsou zde nakresleny hranice pozemku, dům, komunikace, záhony a všechny ostatní prvky. Některé firmy studii nabízejí i ve 3D provedení. Nejedná se tedy o podrobný plán, kde by byly určeny např. konkrétní druhy rostlin, dlažeb…

Architekt by měl v návrhu vycházet nejen z našeho životního stylu, ale i ze způsobu, jakým chceme zahradu používat, zda máme nebo plánujeme děti, zvířata, kolik času můžeme věnovat péči o zahradu, s jakým obnosem peněz počítáme a jaké prvky by v zahradě neměly chybět. Bez těchto informací nelze vyhovující studii připravit. Poté následuje její prezentace a zapracování našich připomínek. Diskuze by měla trvat tak dlouho, až budeme se vším spokojeni. Důležité je stanovit cenu studie předem. Jestli se nám vize architekta nelíbí, je lepší spolupráci ukončit hned na začátku.

Krok 6: Projekt je kousek od realizace

Máme- li odsouhlasenou studii, můžeme přistoupit ke zhotovení podrobného projektu a k realizaci. Projekt se skládá z průvodní zprávy, osazovacího plánu, případných výkresů detailů, seznamu rostlin a celkového výkazu výměr. Projekt by měl být doplněn i fotografiemi rostlin pro lepší představu klienta, případně 3 D pohledy na budoucí zahradu. Ty bývají většinou za příplatek. Nabízí-li firma kromě projekčních prací i realizaci, dodá obvykle s projektem také podrobný rozpočet prací. Po jeho odsouhlasení začíná samotná realizace. V této fázi si domluvíme přesný rozsah prací, jejich cenu a termín, abychom později předešli zbytečným sporům.

Vřesoviště může být další přitažlivou částí zahrady, která nám bude dělat radost celý rok.

Vřesoviště může být další přitažlivou částí zahrady, která nám bude dělat radost celý rok.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

 

Krok 7: Budování zahrady začíná

Než se dodavatel pustí do budování zahrady, měl by s námi podepsat smlouvu a stanovit v ní záruky a sankce pro případ, že se něco nepovede. Bez těchto záruk je podpis smlouvy sázkou do loterie.

Výsadba jehličnanů a listnáčů a modelování zahrady patří k dokončovacím pracím.

Výsadba jehličnanů a listnáčů a modelování zahrady patří k dokončovacím pracím.

FOTO: Archiv, Právo

Po podpisu už zbývají terénní práce. Jde o nejnáročnější fázi, která vyžaduje hodně úsilí a samozřejmě je nejvíce vidět. Realizace začíná úklidem pozemku a pokračuje rozmístěním instalací (např. elektřiny, vody). Po vyznačení záhonů a vybudování závlahového systému, systému osvětlení, dojde na samotnou výsadbu rostlin - nejprve stromů, potom keřů a nakonec trvalek. Pak už zbývají jen trávníky a jednotlivé prvky, jako je třeba altán, ohniště apod.

Krok 8: Co nás čeká, na co se těšit?

Zahrada je hotová a jestli jsme vybrali dobře, blíží se našemu ideálu. Zvláště první dva roky po založení zahrady je ale mimořádně důležitá odborná péče. Tu si můžeme obstarat sami, nebo ji zadat firmě. Realizační firmy nabízejí i pravidelnou údržbu zahrady, která nezahrnuje jen sekání trávy a pletí, ale i pravidelnou péči zahradníka o rostliny, hnojení či servis zahradních prvků.

Přírodní koupací jezírko pozemek nejen oživí vodní plochou, ale i pestrostí rostlin.

Přírodní koupací jezírko pozemek nejen oživí vodní plochou, ale i pestrostí rostlin.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vyrobeno ve spolupráci s Martinem Adamírou z firmy Zahrady Praha.