Prvním krokem k vysněné zahradě je kvalitní projekt, druhým pak úprava terénu. V jednoduchém případě to znamená úpravu vrchní vrstvy půdy před přikročením k samotné výsadbě. V náročnějších projektech do fáze terénních úprav patří i výkop jezírka, založení závlahového systému, rozvodů elektřiny a budování chodníčků a cestiček.

Ve svažitém terénu, ale nejen tam, se k nim může přidat stavba či tvarování svahů. Hotová zahrada tak bude členitější a různorodější, s přirozeně oddělenými zákoutími. V případě malého rovinatého pozemku lze tvarováním terénu v nejlepším případě dosáhnout optického, ale i fyzického zvětšení plochy.

Ochrannou ruku nad zmíněnými pracemi obvykle drží zahradní architekt. Jeho posláním je sladit a někdy doslova uhlídat průběh jednotlivých prací, aby hotová zahrada odpovídala navrženému projektu.

Chraňte ornici

Nejenže to přikazuje zákon, ale ornice shrnutá na stranu při výkopu základů domu či jezírka se vám po dokončení zahrady bude hodit. Vrstva shrnuté zeminy by měla být okolo dvaceti centimetrů, v případě kvalitní zeminy i více. Je ale pravda, že ne vždy se vám naskýtá tato možnost. Půda pod nově vznikajícími satelity se většinou shrne naráz, ještě před zahájením samotných stavebních prací.

Po dokončení domu si pak dovoz vrchní vrstvy zeminy musíte zabezpečit sami a na vlastní náklady. Čerpat můžete i ze skládky, na kterou byla deponovaná zemina z vaší lokality. Počítejte ale také s tím, že substrát přibližně do roka slehne o několik centimetrů. Ideálním obdobím k obstarání vrchní vrstvy půdy je podzim. Za mlhavého počasí a zejména mrazů a dešťů terén do jara slehne, a tak bude hned možné začít se zahradnickými pracemi.

Co za to?

Nahromadil se vám stavební odpad nebo potřebujete vyvézt z pozemku hlušinu z výkopových prací? Konečná cena se bude odvíjet od množství, hodinové sazby nakladače, dopravy a uskladnění. Potřebujete navézt zahradnický substrát? Kubický metr vás bez dopravy přijde přibližně na 445 Kč.

Pozor na vodu a sklon

Ani při jednoduchých úpravách nezapomeňte na vhodný sklon. Upravený terén se má mírně svažovat od domu. Pokud to není možné, nechte si provést drenáž, která vodu do domu nepustí.