Dobře založený biotop funguje jako ekosystém s kvalitou vody vhodnou ke koupání. Je rozdělený na dvě zóny.

V hlubší části bez substrátu a bez rostlin se plave, v mělké filtrační části jsou vysázeny rostliny, které vodu čistí spolu s bakteriemi žijícími v substrátu. I když je každé jezírko originál, s koupací zónou by mělo být velké minimálně 40 m2.

Podmínkou je vyvážený poměr koupací a regenerační zóny, tedy plochy s mělkou vodou, která je zarostlá vodními, bahenními a vlhkomilnými rostlinami. V našich podmínkách to jsou hlavně orobince a rákosy.

Jedna, nebo více komor?

Koupací jezírka jsou jedno- a vícekomorová.

Jednokomorové se skládá z koupací části hluboké 1,5-2,5 m a mělké regenerační zóny, která dosahuje až do hloubky 1 m. Pro čistotu vody je rozhodující poměr velikosti zón s tím, že výhodnější je větší plocha regenerační zóny. Obě části mají být od sebe oddělené tak, aby se substrát nedostal do koupací části a aby voda protékala oběma zónami.

V jednokomorovém jezírku je vodní plocha rozčleněná na dvě části. Filtrační část, hluboká kolem jednoho metru, lemuje část určenou pro koupání, která je umístěna zhruba uprostřed jezírka (Zahradní centrum Přemysl Písař).

V případě, že regenerační zóna tvoří 70 % plochy, rostliny a bakterie čištění zvládají a jezírko nepotřebuje žádnou techniku. Pokud tvoří obě části 50 %, doplníme jezírko čerpadlem, aby se zvýšil pohyb vody. Tam, kde tvoří filtrační zóna pouhých 30 % plochy, je nutné jezírko doplnit o čerpadlo i čističku a máme-li v jezírku ryby, pořídíme si také UV lampu. V tomto případě je jezírko energeticky náročnější.

Dvoukomorové jezírko: koupací zónu můžeme oddělit od zóny regenerační (filtrační) několika způsoby - zemním valem, štěrkovým polštářem nebo betonovou stěnou (Zahrady R+R).

Vícekomorová jezírka tvoří většinou dvě oddělené komory. Každá vyžaduje samostatné čerpadlo, takže při využití více komor by se provozní náklady neúměrně zvyšovaly. Koupací a regenerační nádrž mohou být od sebe vzdálené a propojené hadicemi. Fungují tak, že čerpadlo z koupací části žene vodu do filtrační zóny, odkud vytéká čistá voda samospádem zpět do jezírka. Dvoukomorový systém je účinnější, ale nákladnější.

Vhodné umístění

Koupací jezírko potřebuje velký prostor.

 • Nejlepším řešením je volná plocha uprostřed zahrady nebo poblíž domu. Naopak v rohu nebo na kraji zahrady nevynikne.
 • Jezírko by se nemělo nacházet ani v blízkosti stromů, které jednak zabraňují pronikání slunečních paprsků, ale také ohrožují padáním listů čistotu vody.
 • Koupací jezírko potřebuje alespoň osm hodin slunečního svitu. Čím více má světla, tím lépe se daří rostlinám.
 • Orientační cena biotopu začíná od 3500 Kč/m2 vodní plochy. Zahrnuje projekt, dodávku a montáž hydroizolační fólie, skimmer, čerpadlo, plastovou armaturní šachtu, potrubí, filtraci, říční štěrk, pramenný kámen a vodní rostliny (Monika Tichy).
 • Jezírko vypadá dobře, když je osázené rostlinami ze všech stran a napojené na travnatou plochu.

Nasvícená vodní plocha biotopu láká i v noci, nabízí nový rozměr relaxace (Zahradní centrum Přemysl Písař).

 • Budujeme-li biotop poblíž domu, záleží na jeho orientaci vůči světovým stranám. Pro umístění jezírka je nevýhodná severní strana, působí chladným dojmem. Ostatní strany jsou vhodnější.
 • Jezírko by ale nemělo být umístěno bezprostředně u domu. Osvědčilo se dva metry široké molo, které tvoří bezpečný přechod mezi vodou a domem.

Rozložení, velikost a tvar

I když by většina z nás nejraději potlačila regenerační část na úkor koupací, bylo by to řešení krátkozraké. Jak z estetických důvodů, tak proto, že se regenerační zóna stará o čistotu vody. U jednokomorových jezírek lze vytvořit regenerační zónu po celém obvodu jezírka. V tomto případě hraje velkou roli velikost vodní plochy.

Praktičtější je větší jezírko. Optimální velikost je 150 m2 s tím, že regenerační zónu tvoří 100 m2 a koupací 50 m2. Většinou si ale pořizujeme menší biotopy, které vyžadují instalaci čističky a UV lampy kvůli rybám. Nejvhodnější hloubka pro plavání je 2,5 m - funguje tu lépe biologická rovnováha - kterou lze postupně vyspádovat od 1,4 m. Pro děti můžeme vymezit v regenerační části vodu hlubokou 50-80 cm, kde je dno vyplněné jen hrubým kačírkem.

Koupací jezírko odráží světlo a při správném začlenění do zahrady může být opravdu působivé (Tilia).

Tvar biotopu lze udělat jakýkoli, ale měl by odpovídat ostatním prvkům v zahradě. Oválné jezírko bude vypadat dobře v zahradě s kulatými tvary, jezírko s nepravidelným tvarem přizpůsobíme vzrostlým stromům, cestám či altánům. Přirozený je také pozvolný sklon stěn hlavně u jezírek, kde není vybetonován výkop.

Plánování jezírka

Dříve než začneme s výkopovými pracemi, měli bychom mít jasno, jaký biotop chceme. Zda máme podmínky pro velký či menší, s potůčkem nebo s vodotryskem. Plánování se neobejde bez harmonogramu prací.

 • Jestli se rozhodneme pro biotop svépomocí, budou práce trvat déle, než když realizaci zadáme odborné firmě.
 • U většího biotopu firmě realizace trvá zhruba tři týdny včetně osázení rostlinami. Předem si uděláme jasno i v otázce financí. Koupací jezírko není zadarmo.

Biotopy nezatěžují přírodu, protože se při jejich provozování nepoužívá chemie, ani se po ukončení koupací sezony nevypouštějí (Zahrady R+R).

 • Cena každé zakázky se kalkuluje individuálně. Buď za jednotlivé položky, nebo za čtvereční metr. I v tomto případě se řídí velikostí vodní plochy a použitými materiály. Velmi orientačně vychází cena od 1500 do 4500 Kč/m2.
 • Stavba biotopu podléhá i právním předpisům. Přírodní jezera do 40 m2 se zakládají na ohlášku, větší biotopy již vyžadují stavební povolení.

Údržba jezírka

Ekosystém v biotopu zůstane stabilní, jestliže tuto rovnováhu nenarušíme chemickými postřiky či hnojivy. Správně založené koupací jezírko má minimální nároky na údržbu. Staráme se hlavně o to, aby se do vody nedostaly škodlivé látky.

Vodu měníme úplně jednou za pět let, jinak pouze dopouštíme vodu, která se odpaří.

V zimě, kdy zahradní jezírko zamrzne, odstraňujeme sníh z ledu, aby měly zelené rostliny pod ním stále dostatek světla. Prospěšní a užiteční pro biotop jsou obojživelníci.