Barevné olistění je efektní především svými velkými plochami. Tato barevnost je ale časově omezená. Všechno řídí biochemické procesy probíhající v listech v souvislosti se změnou intenzity slunečního záření, teploty a vlhkosti vzduchu.

Dub červený (Quercus rubra) na počátku vybarvování svých květů.Dub červený (Quercus rubra) na počátku vybarvování svých květů.foto: Právo/Radoslav Šrot

Jakmile tyto procesy ukončí přeměnu zeleného listového barviva (chlorofylu) na barvy typické pro jednotlivé druhy a kultivary dřevin, vytvoří se mezi listovým řapíkem a místem na větévce, odkud list vyrůstá, slabá korková vrstvička. Ta přeruší přívod vody do listů, které pak postupně opadávají.

Je-li pod stromy zelený trávník, vytváří na něm čerstvě opadlé listí, zvláště žlutě až červeně zbarvené, dekorativní kola. Ta však dlouho nevydrží..

Podzimní zbarvení javoru dlanitoklatého (A. palmatum). Dorůstá do výšky 4 až 6 metrů. Vyžaduje vlhčí, ale propustnou humózní půdu (bez vápníku) a slunné, chráněné stanoviště.Podzimní zbarvení javoru dlanitoklatého (A. palmatum). Dorůstá do výšky 4 až 6 metrů. Vyžaduje vlhčí, ale propustnou humózní půdu (bez vápníku) a slunné, chráněné stanoviště.foto: Právo/Radoslav Šrot

Vlivem vlhkosti z ranních mlh a dešťů dochází k postupnému hnědnutí a rozkladu listí. V této fázi pak listí shrabeme a zkompostujeme, aby živiny uvolněné jeho rozkladem posloužily v dalších letech k výživě jiných zahradních rostlin.

Vybíráme dřeviny podle barev

Zvlášť výrazně působí podzimní listí ve světle procházejících slunečních paprsků.
  • Žlutě se vybarvují mj. břízy, lípy, javory, habry, ořešáky černé, dřezovce, topoly, vrby, meruňky.
  • Červeně až tmavonachově se probarvuje loubinec (přísavník) trojlaločný. Působí dekorativně na zdech domů, zvláště, je-li v sousedství kontrastně působící tmavozelený břečťan. Obě tyto dřeviny se zdí dobře přidržují svými přísavnými destičkami.
  • Naproti tomu loubinec (přísavník) pětilistý se hodí spíše k popnutí různých zahradních konstrukcí (např. pergol), k nimž ovšem musíme mladé výhony přivazovat, jinak by na nich špatně držely.
  • Červenými listy vynikne popínavá japonská réva Coignetové.

Tipy pro výběr a výsadbu stromů

Při zakládání zahrady bychom měli při výběru okrasných dřevin přihlížet i k podzimnímu vybarvení jejich olistění a plodů. Některé dřeviny, např. zakrslé javory, mají barevné listy i na jaře a během další vegetace. Během podzimu jsou však jejich barvy ještě výraznější.

Domovní štít s loubincem (přísavníkem) trojrohým.Domovní štít s loubincem (přísavníkem) trojrohým.foto: Právo/Radoslav Šrot

Do větší zahrady můžeme vysadit i větší stromy, do menší zahrady spíše nižší dřeviny keřovitého vzrůstu nebo stromy sice vyšší, ale s úzkou, malou kulatou nebo převislou korunou, aby nezabraly mnoho místa. Důležité je vybrat pro tyto dřeviny vhodné stanoviště, např. před pozadím tvořeným tmavými jehličnany nebo stálezelenými listnáči.

Stromy s pěkným podzimním vybarvením listů nebo plodů je vhodné vysadit také tam, kde je budou zvláště při pohledu z oken domu nebo ze zahradní terasy sluneční paprsky prozařovat a zvyšovat jejich barevný efekt.

Podzimní zahradaPodzimní zahradafoto: Právo/Radoslav Šrot  

Pro malé zahrady vybíráme takové okrasné dřeviny, které nám poskytnou během roku několik estetických efektů - svými květy, plody, olistěním i celkovým tvarem (tzv. habitem).