Pořadatelem studentské soutěže je nezávislá platforma Český soběstačný dům, která se zabývá právě popularizací výstavby domů maximálně šetrných k životnímu prostředí.

2. místo - Nikola Puchelová

2. místo - Nikola Puchelová

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Zajímavostí soutěže je její zadání. Na rozdíl od jiných soutěží zadavatelé určili pro účastníky jeden zcela konkrétní pozemek v Českém Krumlově s výměrou 374 m², kde zastavitelná plocha nesmí přesáhnout 80 m², maximální počet podlaží byl stanoven na dvě nadzemní, případně jedno podlaží s podkrovím.

Navrhovaný rodinný dům pak musí po většinu roku využívat elektřinu z vlastních zdrojů, musí maximálně šetřit vodou a všemi ostatními přírodními zdroji.

3. místo - Barbora Mažgútová

3. místo - Barbora Mažgútová

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Studenti přihlašovali do klání své koncepty požadovaného typu bydlení s tím, že během půl roku pak tyto koncepty rozpracovali do projektových studií.

K finálovým prezentacím šestičlenná porota složená ze zástupců platformy, architektů a sponzorů vybrala 8 nejlepších děl, z nichž poté zvolila vítěze, tedy jeden projekt na prvním místě, jeden na druhém a na dalších pozicích pak skončily vždy dva různé projekty.

3. místo - Vojtěch Vejvoda

3. místo - Vojtěch Vejvoda

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Kromě nich přiřkla tzv. divokou kartu ještě devátému projektu, který ji rovněž zaujal.

Vítězný návrh

Vítězem se stal návrh studenta Jiřího Petrželky z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Počítá s náklady ve výši čtyř milionů korun, se 106 m² obytné plochy a dokáže pokrýt svou energetickou spotřebu po celých 265 dní z roku.

Využívá k tomu energii získanou z fotovoltaických panelů na střeše.

4. místo - Andrea Abelová

4. místo - Andrea Abelová

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Návrh počítá také s maximální recyklací šedé vody a s využitím dešťové vody, díky čemuž dokáže ušetřit až polovinu běžné spotřeby pitné vody.

Vítězné návrhy lze realizovat

Výhodou reálných zadání soutěže je mimo jiné fakt, že studenti nevytvářejí své návrhy virtuálně do šuplíku, ale mohou se dočkat také jejich realizace.

V září letošního roku začne například Český soběstačný dům stavět dva ukázkové ostrovní domy, které budou zcela nezávislé na jakýchkoli sítích. Jde přitom o návrh studenta z prvního ročníku soutěže, dnes již úspěšně praktikujícího architekta ve vlastním studiu MLAA, Vojtěcha Lichého.

4. místo - Dominika Vykypělová, Josef Mikeš

4. místo - Dominika Vykypělová, Josef Mikeš

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

„Zadání Českého soběstačného domu je každý rok velice náročné. Vždy koresponduje s vývojem trhu a zároveň se technologicky drží o krok před ním. Posouvá tak hranice i ve smýšlení lidí, což je velice užitečné. Pro veřejnost je přitom důležité vidět, že je možné postavit podobné domy a že nejde o žádná akademická cvičení,“ říká architektka Jana Hořická, zástupce vedoucího katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

5. místo - Katarína Burdová

5. místo - Katarína Burdová

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Kromě ČVUT soutěž probíhá na vysokých školách v Brně, Ostravě, Liberci, Českých Budějovicích či v Bratislavě.

Kompletní přehled letošních osmi finálových projektů si v kompletní verzi může veřejnost zdarma stáhnout na stránkách soutěže.

5. místo - Martin Jirásko

5. místo - Martin Jirásko

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Divoká karta - René Provazník

Divoká karta - René Provazník

FOTO: Archiv soutěže Český soběstačný dům 2019

Může se vám hodit na Firmy.cz: