Autory projektu jsou architekti z ateliérů Arch 21 a M2AI.com, investorem pak rodinné vinařství Châteu Valtice. Součástí projektu kromě vlastní stodoly byla dále rotunda, spojovací chodby v podzemí, zpevněné plochy v exteriéru a oplocení, s tím související terénní úpravy a náměstí v duchu výstavby historických náměstí v evropských metropolích. Součástí stavby byly rovněž nově vytvořené rozvody kanalizace a vodovodů, včetně vodních prvků - fontány a jezírka s padající vodou.

Stavba na první pohled odhaluje, jak velký důraz byl při jejím vzniku kladen na původní materiály i stavební postupy. Vytvoření vzoru perforací ve zdi vyžadoval například velkou dávku pečlivosti při tradiční práci se starými pálenými cihlami.

Stavba na první pohled odhaluje, jak velký důraz byl při jejím vzniku kladen na původní materiály i stavební postupy. Vytvoření vzoru perforací ve zdi vyžadoval například velkou dávku pečlivosti při tradiční práci se starými pálenými cihlami.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Popis stavby

Hlavní budova je dvoupodlažní zděná stavba. Nadzemní část slouží jako prodejna a galerie, v podzemí jsou ukryty degustační prostory, jejichž srdcem je kruhová rotunda a na ně pak navazující chodby propojující nově vybudovanou stavbu se stávajícími objekty vinařství a jeho sklepy.

Zastavěná plocha: 1105 m²

Plocha podlah: 1136 m²

Obestavěný prostor: 8900 m³

Kapacita osob v galerii: 60

Kapacita osob v ochutnávkových místnostech: 117

Vděčným prvkem pro potěchu návštěvníků je fontána zabudovaná do náměstí před stodolou.

Vděčným prvkem pro potěchu návštěvníků je fontána zabudovaná do náměstí před stodolou.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Inspirací pro vzhled náměstí před stodolou byla historická náměstí evropských metropolí. Do vzoru se podařilo hezky zakomponovat i kruhový světlík podzemní rotundy.

Inspirací pro vzhled náměstí před stodolou byla historická náměstí evropských metropolí. Do vzoru se podařilo hezky zakomponovat i kruhový světlík podzemní rotundy.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Objekt je dvoupodlažní, přízemí je do podkroví otevřený prostor sloužící jako prodejna zařízená zděnými archivními vinnými boxy. Centrálním prvkem je ovšem pečlivě restaurovaný historický vinařský lis z roku 1803, jenž byl převezen ze zámeckého sklepa. Lis tím majitelé zároveň zachránili před neodvratnou zkázou, protože v původních vlhkých podmínkách chátral.

Do podzemí se sestupuje po kruhovém, barokizujícím schodišti z režných cihel. Bezbariérový přístup umožňuje výtah zabudovaný v jeho centrální části.

Do podzemí se sestupuje po kruhovém, barokizujícím schodišti z režných cihel. Bezbariérový přístup umožňuje výtah zabudovaný v jeho centrální části.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Velice působivým prvkem podzemí stodoly, tzv. „chrámu vína”, je kruhová místnost zvaná rotunda s přístupy z osmi stran a centrálním úložištěm vín ve tvaru prosklené pyramidy. Ve stropě rotundy je zasazen kruhový okulus v podobě „božího oka”, který je zde také jediným zdrojem denního světla. S rotundou sousedí degustační místnosti a technického, případně i hygienického zázemí objektu. Dále se odtud rozbíhají podzemní chodby, jimiž je stodola propojena se stávající budovou vinařství. Právě nově vybudované podzemní chodby umožňují nový vstup do tzv. Křížového sklepa z roku 1640. Dosavadní přístup do této historické místnosti vedl neprakticky přes sklad a výrobní prostory vinařství.

Okolí rotundy nabízí až magický pohled do jejího interiéru.

Okolí rotundy nabízí až magický pohled do jejího interiéru.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Podzemní rotunda dýchá na návštěvníka atmosférou starobylých mystérií, templářských tajemství a dávno zapomenuté symboliky ožívajících dnes už jen na stránkách románů.

Podzemní rotunda dýchá na návštěvníka atmosférou starobylých mystérií, templářských tajemství a dávno zapomenuté symboliky ožívajících dnes už jen na stránkách románů.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Hra s číslem 8
Počet osmi vstupů do rotundy architekti nezvolili vůbec náhodně. Odpovídá stylu staveb rodu Lichtenštejnů, pro něž je příznačná práce s historickou symbolikou založenou na principech posvátné geometrie. „Číslo 8 má také silný symbolický význam nejen v posvátné geometrii. Znázorněno bývá například jako nekonečno (ležatá osmička), osmiramenné hvězdy, osmiúhelník (symbolizující sloučení kruhu a čtverce - v posvátné geometrii někdy nazýváno jako kvadratura kruhu). Často bývá znázorněno číslo 8 také bájným hadem 'Uroborem'. Tyto a další symboly jsou dále citlivě zakomponovány i nad rotundou v zadlážděném náměstí,” uvádějí ve svém průvodním textu ke stavbě.
V degustačních místnostech se může o kvalitě valtického vína přesvědčovat více než sto lidí naráz.

V degustačních místnostech se může o kvalitě valtického vína přesvědčovat více než sto lidí naráz.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Lustr s motivem čísla osm splétaného z těl dvojice hadů.

Lustr s motivem čísla osm splétaného z těl dvojice hadů.

FOTO: Archiv soutěže Stavba roku 2018

Jak autoři uvedli během krátkého představení stavby při příležitosti vyhlášení letos nominovaných staveb na prestižní titul Stavba roku, pro prodejnu a galerii vín se snažili vymyslet takový typ objektu, který by dobře zapadl do rustikálního prostředí Valtic. Proto zvolili stodolu. Při jejím budování pak v co největší míře využívali původních stavebních postupů a původních materiálů. Za zmínku proto stojí například zdi ze starých pálených cihel, tradiční postupy při budování kleneb nebo ručně stříkané fasády atd.