Působivý rodinný dům vznikl mezi lety 2002 až 2005. Původní představa měla tradičnější podobu. Dům neměl být něčím samoúčelně exkluzivním. Po delších diskusích architekt Radim Václavík téměř jen za jedno sezení načrtl dům s pásovými okny, rastrovou dřevěnou fasádou a plochými střechami jako sloučení jednopatrového a přízemního křídla, oddělených chodbou.

Stavba má jednoduché tvary. Hlavním dekorativním prvkem se stala pásová okna.

Stavba má jednoduché tvary. Hlavním dekorativním prvkem se stala pásová okna.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Zalomení křídel umožnilo architektovi umístit dům do svahu a využít možnosti oslunění objektu na poměrně nevýhodné severovýchodní straně.

Pásová okna propouštějí do domu jak východní, tak západní světlo, na jih míří okno z kajutové chodby v patře.

Na jídelní stůl opticky navazuje i stůl na terase.

Na jídelní stůl opticky navazuje i stůl na terase.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Bydlení obou generací je orientováno do zahrady, garáž je pak umístěna směrem do ulice.

Interiéru dominuje dřevo, které prostor zútulňuje a dodává mu domácký charakter.

Interiéru dominuje dřevo, které prostor zútulňuje a dodává mu domácký charakter.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Vzhled objektu byl zjemněn uplatněním dřevěné roštové fasády ze smrkových lamel. Motiv střetu zdánlivě „tvrdého“ s měkkým se projevuje i v interiéru.

Strop je z pohledového betonu, jeho vyznění je potlačeno šedavým nátěrem, schody jsou ze dřeva, stejně jako podlaha. Jen část zábradlí je ponechána v pohledovém betonu.

Z chodby je působivý výhled do okolí.

Z chodby je působivý výhled do okolí.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Hala v přízemí je provázána se zahradou rozměrným oknem, jídelní stůl opticky navazuje na jídelní stůl na malé venkovní terase. Dům dobře naplňuje představy obyvatel o účelném bydlení a zároveň o rekreaci v přírodním rámci příměstské krajiny.

Nákres prozrazuje nápadité a fuknční řešení interiéru.

Nákres prozrazuje nápadité a funkční řešení interiéru.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Důležitou součástí celého projektu se stala zahrada. Její úpravu navrhl zahradní architekt Lubomír Rychtár. Před západní stranou domu dostala podobu gabionem přesně členěné předzahrádky, větší část má pak podobu louky, u domu z východní strany pak pěstěné okrasné zahrady nebo teras vyskládaných opět z drátokamenných košů.