Dům zaujme krytou terasou-průchodem a závětřím zároveň, která jej přetíná napříč. Jednoduchý prvek vytváří nádherný průhled do zahrady a funguje jako exteriér a interiér zároveň.

Rovněž rozděluje přízemí na dvě části. Jedna slouží jako kůlna a sklad pro zahradnické nástroje a techniku, druhá je obytná. Vstupuje se do ní právě z centrální terasy, kterou lze z obou stran uzavřít posuvnými stodolovými vraty.

Tvar stavby je odvozen od tradiční stodoly.tu připomínají i posuvná vrata použitá k uzavření terasy, ale také jako stínící prvek.

Tvar stavby je odvozen od tradiční stodoly. Tu připomínají i posuvná vrata použitá k uzavření terasy, ale také jako stínicí prvek.

FOTO: Tomáš Augusta

Modernizující účinek mají černé kovové prvky, jako například ostění oken a dveří.

Současnost i modernost dodávají domu černé kovové prvky, jako například ostění oken a dveří.

FOTO: Tomáš Augusta

Terasa, jako průchod přetíná dům v jeho středové části. Lze ji uzavírat posuvnými stodolovými vraty.

Terasa jako průchod přetíná dům v jeho středové části. Lze ji uzavírat posuvnými stodolovými vraty.

FOTO: Martin Jaroš

Dům je dvoupodlažní, přízemí tvoří především obytná hala s kuchyní a jídelní zónou, které doplňuje koupelna s toaletou a také technické zázemí domu.

Celý prostor působí příjemně odlehčeným a vzdušným dojmem. Architekt toho dosáhl otevřením části stropu do podkroví, ale i množstvím prosklení. Velké prosklené plochy je přitom možné ve slunných dnech stínit posuvnými venkovními žaluziemi, jejichž vzhled je sjednocen s vraty uzavírajícími krytou terasu.

Hezkým nápadem je použití oblázků a dalších dekorativních předmětů v desce jídelního stolu.

Hezkým nápadem je použití oblázků a dalších dekorativních předmětů v šuplících pod skleněnou deskou jídelního stolu.

FOTO: Martin Jaroš

Interiér je výtápěn mj. krbovou vložkou.

Interiér je vytápěn mj. krbovou vložkou.

FOTO: Martin Jaroš

Na obývací prostor v přízemí je hezký výhled z galerie.

Na obývací prostor v přízemí je hezký výhled z galerie.

FOTO: Martin Jaroš

Podkroví je řešeno jako soukromá, klidová zóna. Je zde trojice pokojů se dvěma šatnami a koupelna s toaletou a galerií.

Zajímavostí interiéru je mj. barva stropu, který je dřevěný stejně jako podlaha, ovšem v porovnání s ní mnohem tmavší.

Zajímavostí interiéru je mj. barva stropu, který je dřevěný stejně jako podlaha, ovšem v porovnání s ní mnohem tmavší.

FOTO: Martin Jaroš

Krytá terasa je snadno přístupná z interiéru domu a slouží mj. k posezení a stolování venku.

Krytá terasa je snadno přístupná z interiéru domu a slouží mj. k posezení a stolování venku.

FOTO: Martin Jaroš

Prosklení posuvnými dveřmi nabízí nádhenrý výhled do kolní krajiny.

Prosklení posuvnými dveřmi nabízí nádherný výhled do okolní krajiny.

FOTO: Martin Jaroš

Fasáda domu je kamenná, odolná drsnému podnebí Vysočiny. Nosný obvodový plášť tvoří tepelně izolační keramické cihly s provětrávanou mezerou. Vnější část fasády tvoří kamenná přizdívka.

Zajímavostí je původ kamenů. Pocházejí totiž z okolních polí. Kameny jsou použity také na cestě k domu, i na terasách. Své místo nalezly rovněž v interiéru, kde tvoří v obytné hale dominantní štítovou stěnu přes obě podlaží - oblázky elegantně vyplňují i truhlíky na bylinky u kovového zábradlí v podkroví.

Sjednocujícím prvkem exteriéru s interiérem je místní přírodní kámen. Uvnitř domu je jí obložena štítová stěna.

Sjednocujícím prvkem exteriéru s interiérem je místní přírodní kámen. Uvnitř domu je jím přizděna štítová stěna.

FOTO: Martin Jaroš

Kromě kamene a skla je dalším hlavním materiálem domu dřevo, opatřené tmavě hnědým olejem. Architekt přiznal prvky krovu. Dřevěný je rovněž strop v přízemí a v obou podlažích také dubová plovoucí podlaha.

V podkroví jsou umístěné soukromé pokoje, koupelna a šatna.

V podkroví jsou umístěny tři pokoje, koupelna a šatna.

FOTO: Martin Jaroš

Kameny se objevují i v truhlících u zábradlí.

Kameny se objevují i v truhlících u zábradlí.

FOTO: Martin Jaroš

Na domě je na první pohled zřetelná snaha architekta hezky začlenit stavbu do okolní přírody a citlivě propojit tradiční styl venkovské zástavby s moderností dneška. Zároveň však nezůstal nic dlužen potřebám rodiny, která tak získala příjemný a pohodlný víkendový dům, který splňuje základní parametry svěžího a moderního bydlení dneška.

Plán přízemí

Plán přízemí

FOTO: Radek Hadrbolec (3x)

Plán podkroví

Plán podkroví

Plán zvýšeného podkroví

Plán zvýšeného podkroví