Architekt Ivan Plicka (*1958) byl poprvé zvolen předsedou Komory českých architektů v roce 2014. Kromě mnoha dalších funkcí, jež v komoře zastává, vede současně na Fakultě architektury ČVUT v Praze ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje soukromé architektonické praxi.

Znovuzvolení architekta Plicky do čela ČKA v praxi znamená, že se komora chce i nadále soustředit na své hlavní dosavadní činnosti, k nimž patří servis členům i státní správě a samosprávám při zadávání veřejných zakázek, prosazování architektonických soutěží, propagace kvalitní práce českých architektů a podpora a zdůrazňování důležitosti pozice městského architekta ve městech a obcích.

ČKA je stavovská profesní organizace zřízená zákonem. Nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a za jejich integraci do evropských a jiných profesních struktur. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu.