Stavebník František Rodinger, obchodník s látkami, nebyl ve Vsetíně bezvýznamnou osobou. Dům odpovídal jeho společenskému postavení komunálního politika a úspěšného podnikatele. Jako aktivní člen Československé strany lidové byl zvolen do městského zastupitelstva, o jedenáct let později se stal radním a současně náměstkem starosty.

V roce 1939 pověřil architekta Hilgerta vypracováním projektu na obchodní dům s konfekcí a textilním zbožím, který měl vedle prodejny obsahovat i byt majitele, přičemž hlavní důraz měl být na provoz v obchodě, byť na úkor bytové části.

Dobový snímek dokládá někdejší podobu prosperující stavby.

Dobový snímek dokládá někdejší podobu prosperující stavby.

FOTO: Autorský tým Slavné vily Zlínského kraje

Hilgert navrhl moderní stavbu ve funkcionalistickém stylu s nesouměrnou hlavní stranou a rozumně řešenou dispozicí na úzké hluboké parcele.

Na první pohled komplikovaný tvar pozemku v proluce vsetínského náměstí dokázal architekt proměnit v originální architekturu.

Nejpůsobivějším detailem je stříška, která dodává domu nevšední vzhled.

Nejpůsobivějším detailem je stříška, která dodává domu nevšední vzhled.

FOTO: Autorský tým Slavné vily Zlínského kraje

Efektivní využití prostoru umožnilo použití konstrukce tvořené železobetonovým skeletem. Do přízemí architekt soustředil prodejnu s obchodní pasáží, v její zadní části umístil schodiště zpřístupňující byt v patře.

V domě nechyběl pokoj pro služku. Obyvatelé měli k dispozici prostornou terasu.

V domě nechyběl pokoj pro služku. Obyvatelé měli k dispozici prostornou terasu.

FOTO: Autorský tým Slavné vily Zlínského kraje

Rodingerův dům byl v té době už třetí vsetínskou stavbou pražského architekta Ludvíka Hilgerta, který se významným způsobem podílel na meziválečné přestavbě města.