V putovním cyklu věnovaném vybraným sídlištím v jednotlivých krajích České republiky nechybí ani příběhy pražských sídlišť Solidarita, Invalidovna, Ďáblice, Jižní Město, Jihozápadní Město nebo Nový Barrandov.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusejí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Skřivánková (Zadražilová) z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Sídliště na Jižním Městě je lokalitou s výraznou panelovou zástavbou.

Sídliště na Jižním Městě je lokalitou s výraznou panelovou zástavbou.

FOTO: Jaromír Čejka

Autoři výstavy uvádějí, že podle posledního sčítání lidu je v Praze téměř 10 tisíc panelových domů, ve kterých žije 44 % obyvatel hlavního města.

Bydlení na sídlištích je tak rozhodně běžnou součástí života mnoha lidí, kteří osobně zažívají všechna pozitiva i negativa centrálních architektonických návrhů.

Sídliště na Invalidovně zkrášlují dobové výtvarné dekorace.

Sídliště na Invalidovně zkrášlují dobové výtvarné dekorace.

FOTO: Jan Rasch

Na výstavě je zmíněno i první pražské poválečné sídliště - Solidarita, postavené ještě zděnou technologií s využitím některých prefabrikovaných prvků. Velkou předností tohoto sídliště se stala veliká občanská vybavenost.

Masivní bytovou výstavbu spojenou se zaváděním panelové technologie zastupuje Invalidovna. Typickým zástupcem stavby ve znamení kvantity a úspornosti je pak Jižní Město.

„Na příkladech ukazujeme, co se s vybranými panelovými sídlišti děje dnes, zda regenerační zásahy přispěly ke zlepšení obytného prostředí, nebo naopak narušily genia loci těchto celků," uvedla Skřivánková.

Díky dotacím a úvěrům vlastníků bytových jednotek se chomutovská sídliště mění k nepoznání.

Bydlení ve zrekonstruovaných panelových domech s dobrou dostupností je dnes opět žádané. Ilustrační foto

FOTO: Šárka Cicvárková, Právo

Expozice je volně přístupná široké veřejnosti před Fakultou stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) v pražských Dejvicích do 1. ledna 2018.