Klientem je developerská společnost s již existujícím stavebním povolením pro trojici domů ve svahu nad veřejně přístupnou pláží. Od architektů chtěla, aby existující projekt vylepšili a umocnili především dojem, jímž mají domy na člověka na první pohled zapůsobit.

Model budoucí zástavby na pobřeží moře

Model budoucí zástavby na pobřeží moře

FOTO: AR Design Studio (7x)

Kvůli existujícím limitům, které svah s rizikem sesuvu představoval, bylo jasné, že se architekti nemohou příliš odchýlit od schváleného objemu jednotlivých staveb. Mohli ovšem mírně pozměnit jejich uspořádání. Stále ovšem platilo nenavrhovat změny, které by mohly ovlivnit jejich stabilitu ve svahu a především – stabilitu jejich podloží.

Pouze ze strany od moře bude vidět, jak velké domy ve skutečnosti na pozemku vyrostou. Od ulice se totiž budou tvářit jako přízemní.

Pouze ze strany od moře bude vidět, jak velké domy ve skutečnosti na pozemku vyrostou. Z ulice se totiž budou tvářit jako přízemní.

Každý z domů měl navržena tři podlaží, z nichž spodní bylo z velké části a prostřední z menší části zanořeno pod okolní povrch. Při pohledu z ulice pak mají působit velice nenápadně, jako trojice přízemních budov. Pocitu, že jde o nízké domy, je přizpůsoben i tvar střechy, je pouze plochá.

Původní projekt domů architekti upravili posunutím středního boxu.

Původní projekt domů architekti upravili posunutím středního boxu.

Oproti původnímu návrhu si architekti pohráli s uspořádáním jednotlivých podlaží. V původní verzi mělo být spodní podlaží svou nejdelší stranou rovnoběžné s hranou terénu, zatímco dvě horní jsou na ni kolmá a jsou umístěna přesně nad sebou, na jedné straně.

Architekti je ale rozdělili a každé ponechali spočívat na jedné straně, takže vytvořili nový volný prostor a zároveň ještě ulehčili zatížení domu tím, že jeho váhu rozložili.

Umístění staveb na pozemku

Umístění staveb na pozemku

Nové uspořádání domů tak, jak se budou stavět, předpokládá využití nejvyššího podlaží s návazností na ulici (právě zde budou garáže) jako hlavního společenského prostoru domu. Právě zde bude jídelna s kuchyní. Odtud se bude vycházet na střešní terasu, kterou lze rovněž využít k rodinným posezením a společnému stolování.

Přízemí domu, horní podlaží

Přízemí domu, horní podlaží

Prostřední podlaží je rozděleno do dvou částí. Nově vytvořený volný prostor bude fungovat jako obývací pokoj, vedle něj se pak počítá s dvojicí soukromých pokojů. Další tři pokoje pak budou uloženy v nejspodnějším podlaží.

Většina pokojů bude doplněna vlastní koupelnou, toaletou a samozřejmě šatnou, případně alespoň úložnými prostory na šatstvo.

První suterén, prostřední podlaží

První suterén, prostřední podlaží

Základním bohatstvím každého domu a parcely jako celku ovšem zůstává nádherný výhled na pláž a moře, které se neustále hemží loďkami. Tamní vody byly dějištěm olympijských závodů plachetnic v roce 2012, kdy byl Londýn pořadatelem olympijských her. Architekti proto domy navrhli tak, aby svým budoucím obyvatelům nabídly co nejlepší a nejširší výhled, a to ze všech důležitých místností.

Druhý suterén, spodní podlaží

Druhý suterén, spodní podlaží