Dvoupodlažní dům je sice dřevěný, na rozdíl od okolní zástavby má však ocelový rám. Stojí na nevelkém pozemku o výměře 240 m². Dům má celkovou plochu podlah 101 m², samotné přízemí má pak 52 m².

Interiér působí na první pohled mírně nedořešeným dojmem. To je ale záměrně, majitelé si budou spoustu věcí dodělávat ještě sami.

Interiér působí na první pohled mírně nedořešeným dojmem. To je záměrně, majitelé si budou spoustu věcí dodělávat sami.

Majitelé domu si přáli jednak otevřít přízemí směrem do zahrady a oba prostory tak pokud možno propojit. Zároveň chtěli uspořádání prostoru, který obývali už několik desítek let, pozměnit a osvěžit.

Potíž, na kterou architekti při promýšlení projektu narazili, činil právě ocelový rám a další kovové části konstrukce, které příliš mnoho změn neumožňovaly, pokud se nemělo významným způsobem zasahovat do celé stavby.

Ústí schodiště je kryty černou stěnou.

Ústí schodiště je kryto černou stěnou.

Kuchyň je řešena formou kompaktního ostrůvku s varnou plochou a dřezem. Na něj plynule navazuje jídelní stůl.

Kuchyň je řešena formou kompaktního ostrůvku s varnou plochou a dřezem. Na něj plynule navazuje jídelní stůl.

V praxi proto mohli navrhnout jen mírné úpravy, které sice zahrnují změny v uspořádání přízemí, ale nově jsou jednotlivé funkční zóny odděleny jiným způsobem než jenom příčkami a přepážkami.

Architekti jako prostředek pro odlišení funkčních zón použili i různé výšky podlahy. Centrální společenský prostor vyzdvihli o něco výše a navrhli pro něj dřevěnou krytinu. Naopak, více soukromé zóny jsou o několik centimetrů níže a mají podlahu z leštěného betonu.

k odlišení jednotlivých zón interiéru slouží rozdílná úroveň a také jiný typ podlahy .

K odlišení jednotlivých zón interiéru slouží rozdílná úroveň a také jiný typ podlahy.

Část interiéru a některé prvky jsou již hotové, jiné záměrně čekají na dokončení.

Část interiéru a některé prvky jsou již hotové, jiné záměrně čekají na dokončení.

Přízemí v dřívější podobě bylo uspořádáno více tradičně, velkou část zabírala tzv. japonská místnost, tj. prostor pokrytý rohožemi, bez nábytku. Kuchyň pak byla v těsném sousedství s koupelnou. Vstup do domu byl od jeho interiéru výrazněji oddělen, na něj navazovala chodba, z níž vedly schody vzhůru do horního patra.

Nově se kuchyň v podobě kompaktního ostrůvku s varnou plochou a dřezem přesunula na místo původní japonské místnosti a v centrální společenské zóně na něj plynule navazuje jídelní stůl pro čtyři osoby.

V místě někdejší kuchyně pak vznikla šatna. S ní sousedí studijní kout, zatímco obývací pokoj je zařazen do soukromých zón, navazuje na kuchyň a těsně sousedí se vstupem, který není od interiéru přízemí už nijak výrazně oddělen. Na rozdíl od schodiště, které pohledům ze středu prostoru zakrývá výrazná černá stěna.

Stav přízemí před (vlevo) a po rekonstrukci.

Stav přízemí před (vlevo) a po rekonstrukci

FOTO: ALTS Design office

Během rekonstrukce architekti část interiéru ponechali záměrně s odhalenými nosníky a dalšími stavebními prvky tak, aby si majitelé mohli vzhled svého domova upravit, vytvořit a zařídit podle svého.