V průběhu třicátých let minulého století začala vyrůstat nad Planou proti proudu řeky Lužnice, v lokalitě Na Černé, chatová osada. Řada místních chat byla velká jako průměrný rodinný dům.

Měřítkem, odpovídajícím už plnohodnotné vile, se z tohoto souboru výrazně vymykalo letní obydlí filmového režiséra Karla Lamače.

Vila působila poetickým a romantickým dojmem.

Vila působila poetickým a romantickým dojmem.

FOTO: Hugo Moc

Přípravou projektu pověřil Karel Lamač v roce 1936 táborského stavitele Jana Loskota. Ten navrhl přízemní stavbu s podkrovím na půdorysu písmene L.

Stavbu, tvořenou zčásti hrázděným zdivem, završovaly vysoké, strmé a sedlové střechy kryté doškovou krytinou.

Architektura stavby byla na české poměry celkem nezvyklá.

Architektura stavby byla na české poměry celkem nezvyklá.

FOTO: Hugo Moc

Archaický výraz stavby umocňovala krovová konstrukce, od začátku navržená tak, aby zakončení hřebene střechy při hlavním štítu působilo dojmem staletími prověšené, až přetížené střechy.

Jan Loskot se touto stavbou, nepochybně také na základě požadavku stavebníka, přiklonil k romantické české architektuře.

Vila sloužila jako prostorná podniková chata 

Za druhé světové války působil Karel Lamač v Anglii jako válečný filmový zpravodaj. Po skončení války se vrátil do Československa, ale brzy odjel do Spojených států amerických.

V roce 1949 byla na objekt uvalena národní správa a vila se začala využívat pro rekreaci zaměstnanců různých jihočeských podniků.

Vila byla zničena v roce 1956, kdy vylétlo několik jisker z komína tak, že od nich chytla došková střecha. Na troskách domu vyrostla v dalších letech nová stavba, která svou architekturou plně zapadla mezi běžné podnikové chaty.