Komplex obytných domů vyrostl v bezprostřední blízkosti řeky Seiny a také na okraji parku. Obyvatelům francouzské metropole tak nabídl 140 bytů určených k odkoupení a dalších 19 obecních bytových jednotek vyhrazených pro postižené občany.

Jižní fasáda domu. Její vzhled osvěžuje živá vegetace.

Jižní fasáda domu. Její vzhled osvěžuje živá vegetace.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Centrální zahrada je otevřena veřejnosti.

Centrální zahrada je otevřena veřejnosti.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Dům na první pohled zaujme pestrobarevnou mozaikou na fasádě, která jej má přiblížit nedalekému parku.

Dům na první pohled zaujme pestrobarevnou mozaikou na fasádě, která jej má přiblížit nedalekému parku.

FOTO: Olivier Amsellem

Dům stojí na konci ulice Avenue Lefaucheux, jeho obyvatelé budou mít proto hezký výhled nejenom na řeku, ale i na ostrov Billancourt.

Zajímavostí je centrální zahrada, kterou architekti neobehnali ze všech stran domy, ale naopak ji otevřeli a nabídli veřejnosti. Zdánlivě banální tah má výrazný klad. Většina bytů, jež do centrální zahrady směřují, má pěkný výhled, namísto toho, aby si jejich obyvatelé vzájemně zírali po celé dny do oken.

Severní fasáda stavby. I na ní se střídají pravidelné sněhobílé balkóny střídající se s prosklenými.

Severní fasáda stavby. I na ní se střídají pravidelné sněhobílé balkóny s prosklenými.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Stavba je podle některých názorů ukázkou toho, že i běžná městská zástavba může být zároveň uměním.

Stavba je podle některých názorů ukázkou toho, že i běžná městská zástavba může být zároveň uměním.

FOTO: Sto

Autoři projektu zároveň významně otevřeli fasádu budov na úrovni ulice. Tím nejenom zajistili dostatečné množství světla plynoucího dovnitř budov, ale zároveň tyto prostory umožňují pozvolný a plynulý přechod z „veřejného” do „soukromého”.

FOTO: Olivier Amsellem

Každý z bytů má balkón nebo terasu.

Každý z bytů má balkón nebo terasu.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Vlastní fasády zaujmou na první pohled mozaikou vytvořenou z barevných panelů ze smaltovaného skla. Ty doplňují čistě bílé betonové balkóny v geometricky přesných hranatých liniích.

Aby celkový vzhled nepůsobil příliš umělým dojmem, a vnější povrch domů navazoval na nedaleký park, nechali architekti některé balkóny a především pak i střešní terasy osázet zelení, tj. květinami a keři.

Chodba v domě. I v interiéru se objevuje motiv barevné mozaiky z fasády.

Chodba v domě. I v interiéru se objevuje motiv barevné mozaiky z fasády.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Interiér domu je zajímavě členitý. Obyvatelům se snaží nabídnout co nejvíce výhledů na město a řeku.

Interiér domu je zajímavě členitý. Obyvatelům se snaží nabídnout co nejvíce výhledů na město a řeku.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Domy, které jsou postaveny z prefabrikovaných betonových dílů, jsou vybaveny termickým solárním systémem (ohřev vody sluneční energií) a díky střešním terasám také zachycují dešťovou vodu, kterou pak využívají, například k zavlažování zeleně.

Celková plocha, kterou nový bytový komplex nabídl, činí 15 618 m2 v interiérech. Kromě bytů je součástí komplexu také 220 parkovacích míst.

V komplexu je celkem 159 bytů.

V komplexu je celkem 159 bytů.

FOTO: Javier Callejas Sevilla

FOTO: Javier Callejas Sevilla

Model situace v dané lokalitě

Model situace v dané lokalitě

FOTO: Beckmann-N’Thépé Architects