Jak vysvětlují architekti, jednou z podmínek k tomu, aby pro návrh domu získali stavební povolení, byla nutnost přizpůsobit vzhled charakteru okolní zástavby, kterou tvoří typické patrové domky se sedlovou střechou.

Bezprostřední okolí domu nechali architekti zanořené pod úroveň okolního terénu. Je to kvůli místním větrům, aby lidé na terase venku byli před nimi chráněni.

Bezprostřední okolí domu nechali architekti zanořené pod úroveň okolního terénu. Je to kvůli místním větrům, aby lidé na venkovní terase byli chráněni.

FOTO: Nils Petter Dale

Stejně střípkovitý charakter, jaký má půdorys horního patra, má i střecha domu.

Stejně střípkovitý charakter, jaký má půdorys horního patra, má i střecha domu.

FOTO: Nils Petter Dale

Navrhli proto stavbu, která se danému stylu snaží na první pohled přizpůsobit a zároveň, protože zadáním byl prázdninový dům, vtiskli jeho interiéru i něco z rysů, jež mívají podniky nabízející služby bed&breakfast po celé Británii. Tyto rysy jsou patrné v horním patře, kde jsou pouze ložnice.

Celé přízemí je až na betonový box otevřeno a propojeno do jednoho vícefunkčního celku.

Celé přízemí je až na betonový box otevřeno a propojeno do jednoho vícefunkčního celku.

FOTO: Nils Petter Dale

V betonovém boxu v přízemí je uloženo sociální zařízení, schodiště vedoucí do horního patra a pokoj.

V betonovém boxu v přízemí je uloženo sociální zařízení, schodiště vedoucí do horního patra a pokoj.

FOTO: Nils Petter Dale

Právě uspořádání ložnic je nejzajímavějším prvkem celé stavby. Žádná z nich nemá dvě protilehlé stěny rovnoběžné. V každé je kromě postele solitérně stojící vana v její blízkosti a ke každé patří vlastní malá koupelna s toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Architekti v interiéru využili tří hlavních materiálů - dřeva, betonu a skla.

Architekti v interiéru využili tří hlavních materiálů - dřeva, betonu a skla.

FOTO: Nils Petter Dale

V přímém protikladu k neobyčejnému stylu horního patra je uspořádání přízemí. To  slouží jako jedna velká společenská zóna obtáčející se kolem betonového boxu, v němž je uloženo společné sociální zařízení a ještě jeden pokoj.

Vystoupáním do horního patra přijde návštěvník do zcela jiného prostředí.

Vystoupáním do horního patra přijde návštěvník do zcela jiného prostředí.

FOTO: Ivar Kvaal

Schodiště v horním podlaží ústí do centrální chodby, která slouží zároveň jako menší společenská místnost.

Schodiště v horním podlaží ústí do centrální chodby, která slouží zároveň jako menší společenská místnost.

FOTO: Nils Petter Dale

Všechny stěny v přízemí jsou důsledně prosklené, takže je nádherně vidět do všech stran ven do okolí. Toto řešení vytváří velice zvláštní efekt při pohledu na dům zvenčí. Masivně vypadající střecha totiž vzbuzuje dojem, jako kdyby volně plula vzduchem.

Žádný z pokojů v horním patře nemá dvě protilehlé stěny rovnoběžné.

Žádný z pokojů v horním patře nemá dvě protilehlé stěny rovnoběžné.

FOTO: Nils Petter Dale

V horním patře se autoři projektu snažili navodit podobnou atmosféru, jakou mají podniky nabízející služby bed&breakfast.

V horním patře se autoři projektu snažili navodit podobnou atmosféru, jakou mají podniky nabízející služby bed&breakfast.

FOTO: Nils Petter Dale

Na kuchyňskou zónu v přízemí navazuje v interiéru jídelní část a v exteriéru pak posezení, které je šikovně zanořeno pod úroveň okolního terénu. Lidé odpočívající nebo stolující venku jsou tak chráněni před místním silným větrem.

Ven z domu na terasu se vychází posuvnými dveřmi, které se stýkají v rohu místnosti a celý jej otevírají.

Uspořádání přízemí domu a okolní terén

Uspořádání přízemí domu a okolní terén

FOTO: JVA (2x)

Uspořádání horního podlaží

Uspořádání horního podlaží

Dům zasazený do charakteristické krajiny britského pobřeží má vnitřní plochu podlah 250 m2.

Interiér, tam kde nejsou stěny prosklené, je obložen dřevem, pouze centrální box v přízemí je betonový. Na jeho povrchu ovšem nechali architekti záměrně patrné otisky dřevěného bednění, takže svou strukturou zajímavě koresponduje s dřevěným obložením stropu. Stejný materiál, tedy beton, pak použili i na podlahu, kde je však v hlazené variantě.