Hotel s názvem Birds nest Resort neboli „Resort ptačí hnízdo” patří k deseti nejkrásnějším hotelům světa. Jedním z důvodů jsou bezesporu i bazény, ze kterých je krásný výhled přímo do korun stromů. Stavby mají i prostorné venkovní terasy.

Podobné počiny by mohly vzniknout i v České republice na zdánlivě špatně využitelných lesních pozemcích. V tomto případě by se z nevýhody stala velká přednost.

Z bazénů je úchvatný výhled do okolní přírodní scénerie.

Z bazénů je úchvatný výhled do okolní přírody.

FOTO: Profimedia.cz

Thajské stavby na stromech jsou navrženy tak, aby na první pohled plně splynuly s okolní krajinou. Vznikly s využitím přírodních prvků, jako jsou vzrostlé stromy, potoky a vodopády. Ty byly včleněny do celkového designu staveb.

Interiéry připomínají soukromé lázně.

Interiéry připomínají soukromé lázně.

FOTO: Profimedia.cz

Působivé apartmány se nacházejí na západním pobřeží ostrova Phuket. V rezortu je celkem 38 vil v různých stylech.

Některé mají podobu chat ze slámy, ptačích hnízd, stanových vil nebo klasických domů na stromech.

Exteriéry i interiéry jsou zařízené v přírodním stylu.

Exteriéry i interiéry jsou zařízeny v přírodním stylu.

FOTO: Profimedia.cz

Stavitelé chatových apartmánů se nechali inspirovat bydlením thajského kmene úspěšných zemědělců, který věřil v nutnost pevného spojení se zemí.

Stavby stanových vil jsou naopak inspirovány stylem života kočovných kmenů.

Podoba domů na stromech naopak nese rysy bydlení kmene, který věřil v sílu vesmíru, a chtěl mu být co nejblíže.