Architekti si brzy všimli toho, že jsou si bratři v mnoha ohledech podobní, ale jako všichni sourozenci také oni mají každý svou vlastní jedinečnou osobnost i styl života. To se stalo klíčovým aspektem pro vznik jejich návrhu.

Domy začali kreslit nejprve jako dvě stejné budovy. Tím, jak začleňovali prvky požadované jedním a druhým bratrem a jak každý z domů přizpůsobovali potřebám a představám budoucího majitele, začala se jejich podoba zcela spontánně odlišovat.

Domy stojí v bezprostřední blízkosti od sebe.

Domy stojí v bezprostřední blízkosti.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Oba dva domy mají základní princip stejný. Oba jsou nakresleny na půdorysu ve tvaru dlouhého obdélníku. Na západní straně přízemí je vždy uložena garáž pro několik vozů.

Na opačném konci, na východní straně, je obývací pokoj s dvojitou výškou stropu. Prostor mezi nimi je organizován jako přechodový a architekti do něj vložili postupně foyer, jídelnu, kuchyň, toalety a pokoj pro hosty.

Několikamístná garáž je v každém domě vložena na severní stranu.

Několikamístná garáž je v každém domě vložena na západní stranu.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Obývací pokoje nabízejí maximální výhled na zahradu a také samozřejmě vždy na sousední bratrův dům.

Obývací pokoje nabízejí maximální výhled na zahradu a samozřejmě na sousední, bratrův dům.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

V horním patře, nad „přechodovou zónou”, je pak v obou domech umístěna ložnice majitele domu nabízející výhled do obývacího pokoje dole a samozřejmě do okolí domu, a tedy i na bratrův domov.

V domě staršího bratra převládají světlé odstíny, především bílá v kombinaci s modrou.

V domě staršího bratra převládají světlé odstíny, především bílá v kombinaci s modrou.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Oba dva domy jsou vizuálně velice úzce propojeny. Nejlépe je to patrné v obývacích pokojích, kde jsou vždy velké posuvné prosklené dveře. Ty lze zcela stáhnout ke straně a propojit tak danou místnost s exteriérem a přiblížit se tak v maximální míře druhému bratrovi.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Přízemí je v obou domech organizováno jako velký společenský prostor propojující v sobě obývací pokoj, kuchyň a jídelnu.

Přízemí je v obou domech organizováno jako velký společenský prostor propojující v sobě obývací pokoj, kuchyň a jídelnu.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Odlišujícím prvkem obou domů je atmosféra vládnoucí v interiéru každého z nich. Domácnost staršího z bratrů, profesionálního hráče golfu, je zařízena v kombinaci bílé a modré barvy. Ten si také libuje v outdoorových aktivitách, ale zrovna tak rád dlí čas od času o samotě.

Přál si proto dům, kde by mohl především pracovat, mohl se příjemně najíst a kde by si mohl pohodlně odpočinout. K tomu všemu měl sloužit především obývací pokoj. Na závěr dne se už hodlal pouze odebrat do ložnice a tam spát.

Zatímco v exteriéru je ze´d z režných cihel, v interiéru je zeď z cihel bílých.

Zatímco v exteriéru je zeď z režných cihel, v interiéru je zeď z cihel bílých.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Architekti mu proto navrhli obývák s velkým otevřením jak na severní, tak na východní stranu, aby právě tento prostor byl pokud možno neustále zaléván spoustou denního světla.

Centrálním vizuálním prvkem je pak vysoká bílá cihlová zeď. Modrá barva na stěnách pak bělost cihel doplňuje a vytváří příjemné napětí mezi klidem a vibracemi prostupujícími domem.

Obývací pokoje v obou domech mají dvojnásobnou výšku.

Obývací pokoje v obou domech mají dvojnásobnou výšku.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Mladší z bratrů, majitel nočního klubu, má naopak dům, v němž převládá tmavě hnědá barva a režné cihly. Architekt měl za úkol navrhnout prostředí pro člověka, jenž rád pořádá párty. Zároveň má rád tmavé barvy a poněkud industriální styl. Přitom měl jeho dům zůstat útulný.

Prostředkem, jímž se architekt snažil všechna tato přání artikulovat, jsou světla. Každá skupina z nich v domě vytvoří jinou atmosféru.

Zajímavým způsobem je řeeno schodiště v domě mladšího z bratří. Je do něj implementovaný i TV stolek.

Zajímavým způsobem je řešeno schodiště v domě mladšího z bratrů. Je do něj implementovaný i TV stolek.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Interiér domu mladšího bratra je laděn do tmavších barev.

Interiér domu mladšího bratra je laděn do tmavších barev.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

V domě bratra, který je majitelem nočního klubu, působí interiér dojmem, jako by byl neustále připravený pro pořádání párty.

V domě bratra, který je majitelem nočního klubu, působí interiér dojmem, jako by byl neustále připravený pro pořádání párty.

FOTO: Ketsiree Wongwanová

Zajímavým odlišením je provedení stěny v obýváku. Stejně jako u staršího bratra je obývací pokoj dvojnásobně vysoký. Ovšem mladší bratr má prosklenou stěnu pouze na úrovni přízemí.

Horní část má jen malé otevření, neboť nebylo třeba tento prostor tolik prosvětlovat. Na rozdíl od bratrova domu tento působí více dynamicky.

Uspořádání přízemí. Dům B: 1 - obývací zóna, 2 - jídelní zóna, 3 - ložnice, 4 - WC, 5 - prádelna, 6 - WC. Dům A: 1 - foyer, 2 - obývací zóna, 3 - spíž, 4 - ložnice, 5 - WC, 6 - terasa, 7 - víceúčelová zóna.

Uspořádání přízemí
Dům B: 1 – obývací zóna, 2 – jídelní zóna, 3 – ložnice, 4 – WC, 5 – prádelna, 6 – WC

Dům A: 1 – foyer, 2 – obývací zóna, 3 – spíž, 4 – ložnice, 5 – WC, 6 – terasa, 7 – víceúčelová zóna

FOTO: Alkhemist Architects (2x)

Uspořádání prvního patra. Dům B: 7 - šatna, 8 - druhá ložnice, 9 - WC, 10 - třetí ložnice, 11 - prádelna, 12 - WC. Dům A: 8 - druhá ložnice, 9 - šatna, 10 - WC.

Uspořádání prvního patra
Dům B: 7 – - šatna, 8 – druhá ložnice, 9 – WC, 10 – třetí ložnice, 11 – prádelna, 12 – WC

Dům A: 8 – druhá ložnice, 9 – šatna, 10 – WC