Vedení arboreta se s architekty dohodlo, že na stavbu použijí výhradně dřevo ze stromů v parku, které bylo z nějakých důvodů nutno pokácet. Stromy tak často stály do posledního okamžiku a v některých případech se ještě na poslední chvíli měnilo, které se doopravdy porazí a které nikoli.

Budovu pro zaměstnance postavili převážně z materiálu, který byl k dispozici na území arboreta.

Budovu pro zaměstnance postavili převážně z materiálu, který byl k dispozici na území arboreta.

FOTO: Andy Matthews

Jinými slovy, proces návrhu a vlastní realizace budov byl velice živý a proměnlivý. Co by však většina architektů běžným klientům sotva trpěla, v tomto konkrétním a výjimečném případě brali designéři spíše jako zajímavou výzvu, s níž se pokaždé nakonec dokázali vypořádat.

Část domu má sloužit také jako sklad.

Část domu má sloužit také jako sklad.

FOTO: Andy Matthews

„Jedním z našich cílů bylo z ne zcela dokonalého materiálu vytvořit kvalitní a precizní stavby,” poznamenávají architekti.

Dalším velice důležitým aspektem bylo maximální využití možností arboreta. V praxi to znamenalo nejenom vytěžení materiálu na místě, ale zrovna tak i jeho zpracování. Tím se výrazně snížily náklady i dopad na okolí.

Interiér budovy je obložen překližkou ze dřeva vytěženého na území arboreta.

Interiér budovy je obložen překližkou ze dřeva vytěženého na území arboreta.

FOTO: Andy Matthews

Budova má sloužit zaměstnancům jako zázemí, kde si mohou připravit něco k jídlu, v klidu se najíst a odpočinout si.

Budova má sloužit zaměstnancům jako zázemí, kde si mohou připravit něco k jídlu, v klidu se najíst a odpočinout si.

FOTO: Andy Matthews

Obě nové budovy měly za úkol nahradit původní hrstku jiných, které byly porůznu roztroušeny po arboretu, a zaměstnanci tak trávili denně několik hodin jen přecházením mezi nimi.

Velká garáž pro veškerou techniku a konečně důstojné zázemí pro lesníky a další terénní pracovníky těmto nesnázím a zbytečným prodlevám konečně učinily přítrž.

Světlo do budovy přichází především plastovými panely, jimiž je vyplněna téměř celá čelní stěna domu včetně štítu.

Světlo do budovy přichází především plastovými panely, jimiž je vyplněna téměř celá čelní stěna domu, včetně štítu.

FOTO: Andy Matthews

Nová budova pro zaměstnance, jejíž interiér je obložen překližkou, slouží zároveň jako kuchyňka, jídelna a místo k odpočinku. Také je zde část vyhrazena jako sklad. Její interiér je zaléván příjemně difúzním světlem, které kromě několika oken a prosklených dveří přichází hlavně skrz čelní stěnu tvořenou matnými plastovými panely.

Z materiálu, který byl původně ne zcela perfektní, se architekti rozhodli navrhnout stavbu, která perfektní bude.

Z materiálu, který byl původně ne zcela perfektní, se architekti rozhodli navrhnout stavbu, která perfektní bude.

FOTO: Andy Matthews

Dispozice budovy pro zaměstnance

Dispozice budovy pro zaměstnance

FOTO: Invisible studio