Současná nabídka krbových a kachlových kamen a dalších lokálních topidel je velká.

A tak, pokud jsme se pro ně rozhodli, zvážíme, k jakému účelu bude topidlo sloužit, jaké bude jeho celoroční využití.

Dobře fungující krb či krbová kamna představují poměrně velkou investici. Proto se vyplatí svěřit návrh, umístění a vlastní stavbu odborné firmě.

Kachlový krb s lavicí a keramickou stěnou v moderním designu s glazurou v matné krémové a steel vybavený kamnovou vložkou Romotop.

Kachlový krb s lavicí a keramickou stěnou v moderním designu s glazurou v matné krémové a steel vybavený kamnovou vložkou Romotop.

Nestačí přemýšlet jen o způsobu odkouření, ale také o umístění s ohledem na možnost přetížení nosných konstrukcí.

Otevřený krb

Je základním typem ohniště. Vytápění v něm je založeno na hoření dřeva plamenem v uzavřené místnosti s tím, že kouř se odvádí přímo do komína.

Krb je součástí prostoru a má tedy být svým charakterem a rozměrem v souladu s interiérem.

Krb Mercuria s čelní obestavbou z Ytongu tvoří předsunutou římsu obloženou mramorem. Vhodné umístění je na rovnou stěnu s tím, že krbová vložka s rovným prosklením je částečně zabudovaná do zdi.

Krb Mercuria s čelní obestavbou z Ytongu tvoří předsunutou římsu obloženou mramorem. Vhodné umístění je na rovnou stěnu s tím, že krbová vložka s rovným prosklením je částečně zabudovaná do zdi.

FOTO: WWW.BEFHOME.COM (2x)

Jako zdroj tepla dosahuje krb s otevřeným ohništěm pouze 20–50% účinnosti, proto plní v místnosti spíš funkci estetickou a je doplňkovým zdrojem vytápěcího systému.

Otevřené krby nesnášejí průvan, při sebemenším větrání totiž dochází ke zpětnému tahu kouře. Krb musí mít dostatečně velké komínové těleso jak do průměru, tak do délky a uzavíratelný vstup do komína.

Mastkový krb s pečící troubou je mnohostranný, lze v něm spalovat dřevo v ohništi nebo přímo v pečící troubě. Díky specifické konstrukci se krb postupně ohřeje od shora dolů.

Mastkový krb s pečící troubou je mnohostranný, lze v něm spalovat dřevo v ohništi nebo přímo v pečicí troubě. Díky specifické konstrukci se krb postupně ohřeje od shora dolů.

FOTO: WWW.ROMOTOP.CZ (3x)

Otevřené krby smějí být napojeny pouze do samostatných komínových průduchů s průměrem minimálně 20 cm. Podle osazení se otevřené krby dělí na vestavěné (ve stěně), stěnové (částečně nebo plně předsazené před stěnou), nárožní či rohové a volně stojící v prostoru.

Teplo z těchto krbů je sálavé, přenášené prouděním vzduchu a vyžaduje větší odstup od ostatního vybavení obytné místnosti.

Krbová vložka

Uzavírá spalovací proces v krbu. Takto upravený krb s uzavřeným ohništěm má lepší účinnost vytápění, výkonnější spalování, nevyžaduje uzavřenou místnost a má i čistší provoz. Je kompromisem mezi krbem a kamny. Pohledově je krb s vložkou vnímán jako menší krb, ale topné vlastnosti má jako kamna.

Kachlový krb v kombinaci s kuchyňským sporákem s tradičními keramickými kachlemi s lesklou bílou a císařskou modrou glazurou a krbovou vložkou Romotop s ohýbaným sklem.

Kachlový krb v kombinaci s kuchyňským sporákem s tradičními keramickými kachlemi s lesklou bílou a císařskou modrou glazurou a krbovou vložkou Romotop s ohýbaným sklem.

Teplovzdušný dvouplášťový krb

Získává potřebné množství vzduchu pro hoření samostatným přívodem zvenčí a do místnosti vniká průchodem vnitřní konstrukcí krbu.

Teplovzdušné krby jsou ekologickým a úsporným zdrojem tepla. Při vhodné instalaci tepelných rozvodů fungují jako doplňkové zdroje centrálního vytápění.

Čelní krbová obestavba Flight je vyrobena ze zeleného mramoru Verde Quatemala a je určena pro krbové vložky s rovným prosklením.

Čelní krbová obestavba Flight je vyrobena ze zeleného mramoru Verde Quatemala a je určena pro krbové vložky s rovným prosklením.

Uzavřený teplovzdušný krb tvoří krbová jedno či dvouplášťová litinová, ocelová nebo kombinovaná vložka, kouřovod a připojení do vyvložkovaného komína. Komínový průduch musí mít průměr 15– 20 cm a tahovou výšku 5 m.

Celkový vzhled topidla dotváří vnější obestavění či opláštění, které vychází z charakteru daného prostoru a stylu.

Velká krbová kamna HWAM Classic 7H s polokruhovým tvarem usnadní jejich umístění. Přidáním prosklených dvířek se promění horní prostor v troubu, ve které v průběhu pečení může být regulována teplota vzduchu, aby bylo vždy dosahováno žádoucích výsledků.

Velká krbová kamna HWAM Classic 7H s polokruhovým tvarem usnadní jejich umístění. Přidáním prosklených dvířek se promění horní prostor v troubu, ve které v průběhu pečení může být regulována teplota vzduchu, aby bylo vždy dosahováno žádoucích výsledků.

FOTO: JAKONO

Kombinací sálavého a teplovzdušného vytápění docílíme až 80% účinnosti vytápěcího systému. Krbová vložka je bohatě žebrovaná a horní část krbu je konstruovaná jako vysoce účinný izolovaný výměník tepla.

Takový krbový systém může vytopit 150–200 m2 podlahové plochy dobře izolovaného domu.

Krbová kamna

Ať už plechová či litinová, jsou další formou interiérových kamen. Ocelová kamna mají atraktivnější design a rychle se ohřejí, litinová kamna jsou robustnější a delší dobu se nahřívají, zato podstatně déle teplo vydávají.

Krbová kamna Altea s keramickým obkladem v srnčí hnědé barvě, s širokým topeništěm na dřevo a velkoplošným prosklením dveří.

Krbová kamna Altea s keramickým obkladem v srnčí hnědé barvě, s širokým topeništěm na dřevo a velkoplošným prosklením dveří.

Krbová kamna jsou přímým následníkem krbu. Samostatně stojící kamna jsou napojena na komín kouřovodem. Charakteristickým rysem krbových kamen je kontakt s ohněm přes slídové či prosklené okénko. Kamna slouží jako lokální vytápění obytné místnosti.

Spalují kusové dřevo nebo dřevěné brikety, které se prohřívají při občasném přikládání. Teplo se šíří vyzařováním, sáláním do místnosti bez pohybu vzduchu a víření prachu. Prostor se vytápí rovnoměrně bez velkého rozdílu teploty vzduchu u podlahy a u stropu.

Kamna mají dlouhodobé vyhřívací účinky, protože až 90 % tepelné energie akumuluje jejich těleso.

Krbová kamna Stromboli obložená pískovcem, s vyvýšeným topeništěm umístěným na elegantní nožce, otočný mechanismus dává kamnům možnost cítit sálající teplo ve všech koutech místnosti.

Krbová kamna Stromboli obložená pískovcem, s vyvýšeným topeništěm umístěným na elegantní nožce, otočný mechanismus dává kamnům možnost cítit sálající teplo ve všech koutech místnosti.

Existuje zásadní rozdíl mezi konvekčními a sálavými kamny. Speciální průduchy v konvekčních kamnech uvolňují teplo do prostoru, kde dochází k jeho cirkulaci. Chladnější vzduch u podlahy je stále nasáván, ohříván a znovu vysílán do prostoru. Tento typ kamen je vhodný pro rovnoměrné prohřívání místnosti, případně jiných částí domu.

Teplovzdušná kamna

Zvláště ta se zabudovanou topnou vložkou na tuhá paliva mají dnes zelenou. Výrazně jimi urychlíme vyhřívání místnosti, případně více místností na jednom či více podlažích.

Do místnosti se teplo rozvádí teplovzdušnými rozvody s tím, že topný výkon reguluje termostat. Jako palivo se používají hlavně dřevěné brikety, ale i dřevo.

Kachlová kamna

Jsou tradičním a ideálním zdrojem tepla s nenáročnou obsluhou. Také u nich musíme vědět, jaký prostor budou vytápět.

Účinnost dnešních kachlových kamen na dřevo je nad 65 %, kachlových kamen s vložkou nad 80 % a kamen kovových od 75 % při výkonu 11 až 13 kW.

Moderní nízkoenergetická kompaktní kachlová kamna Diva (lze postavit od 130 tis. Kč) mají na minimální možné ploše 80 x 80 cm umístěno robustní litino šamotové topeniště spolu s ukrytým akumulačním výměníkem ze stejné kombinace materiálů.

Moderní nízkoenergetická kompaktní kachlová kamna Diva (lze postavit od 130 tis. Kč) mají na minimální možné ploše 80 x 80 cm umístěno robustní litino šamotové topeniště spolu s ukrytým akumulačním výměníkem ze stejné kombinace materiálů.

FOTO: TEMR

Další typy

Dálkově ovladatelné a programovatelné plynové krbové vložky a elektrické krby jsou technickým vrcholem současné krbové techniky. V obou případech jde o čistý provoz, odpadají starosti se zajišťováním a skladováním paliva, ovšem zůstávají neprovoněnou iluzí tepla domova.

Nepodceňte komín

Funkční komín je nezbytný pro to, aby kamna perfektně hřála. Komínová tělesa mohou být zděná nebo vícevrstvá keramická či kovová, kde komínová vložka je tepelně i dilatačně oddělena od komínového pláště.

Sloupová kachlová kamna filigrán s tradičními kachlemi a starorůžovou lesklou glazurou.

Sloupová kachlová kamna filigrán s tradičními kachlemi a starorůžovou lesklou glazurou.

Jednovrstvé konstrukce jsou určeny pouze pro odvod spalin z tuhého paliva a nejmenší možná velikost průduchu je 15 cm a tloušťka stěny komínového pláště také 15 cm.

Na jeden komínový průduch mohou být připojena maximálně dvě topidla na tuhá paliva s uzavřeným ohněm.

Před nákupem

Kamna i krb jsou nemalou investicí, proto nešetříme na kvalitě. Při koupi krbu vezměte půdorys domu či bytu k určení vhodného typu krbu.

Podstatnou roli při výběru hraje skutečnost, zda produkt kupujeme do rekreačního či trvale obývaného objektu.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: