Jak podtrhují architekti, dvorek funguje jako společný prostor, který je volně přístupný ze všech budov. Ty do něj hledí prosklenými stěnami, takže obyvatelé mají mezi sebou neustálý vizuální kontakt.

Ve chvíli, kdy naopak zatouží po soukromí, stačí prostě zatáhnout žaluzie.

Objem je nápaditě rozdělen do čtyř částí, takže v krajině nevznikl velký objekt, který by zbytečně zatížil vzhled místa.

Objem je nápaditě rozdělen do čtyř částí, takže v krajině nevznikl velký objekt, který by zbytečně zatížil vzhled místa.

FOTO: Hampus Berndtson

Vnější fasády domu jsou buď zavřené, anebo lze okna zakrýt posuvnými stínícimi prvky.

Vnější fasády domu jsou buď zavřené, nebo lze okna zakrýt posuvnými stínícími prvky.

FOTO: Hampus Berndtson

Na dvorek se vstupuje i z exteriéru domu, cesta vede nenápadným průchodem mezi dvěma částmi objektu.

Na dvorek se vstupuje i z exteriéru domu, cesta vede nenápadným průchodem mezi dvěma částmi objektu.

FOTO: Hampus Berndtson

Vytvoření centrálního dvorku mělo pádný důvod. Na pobřeží totiž co chvíli vanou silné větry a majitelé domu takto získali příjemné místo, kde nefouká.

Všechny materiály použité v exteriéru, ať již na fasásdách nebo na střeše musejí umět odolávat náročnému přímořskému klimatu, tj. neustálému vlhku a solím přítomným v ovzduší.

Všechny materiály použité v exteriéru, ať již na fasádách nebo na střeše, musejí umět odolávat náročnému přímořskému klimatu, tj. neustálému vlhku a solím přítomným v ovzduší.

FOTO: Hampus Berndtson

Část domu skrývající v sobě kuchyň obývacím pokojem a jídelnou zůstala v maximální míře otevřena na všechny strany, aby umožnila nádherný výhled na moře.

Část domu skrývající v sobě kuchyň s obývacím pokojem a jídelnou zůstala v maximální míře otevřena na všechny strany, aby umožnila nádherný výhled na moře.

FOTO: Hampus Berndtson

Celková plocha podlah domu činí 175 čtverečních metrů. Jeho sedlové střechy jsou pokryty falcovaným plechem, obklady fasád jsou dřevěné. Všechny materiály byly voleny tak, aby vydržely náročné přímořské podnebí.

Vnější fasády jsou pokud možno uzavřeny, otvory lze pak zakrýt posuvnými okenicemi. Výhled směrem ven z domu je tak především na moře.

FOTO: Hampus Berndtson

Interiéru dominuje borové dřevo, z něhož jsou obklady, trámy i nábytek.

Interiéru dominuje borové dřevo, z něhož jsou obklady, trámy i nábytek.

FOTO: Hampus Berndtson

Podlahy v domě jsou z leštěného vymývaného betonu.

Podlahy v domě jsou z leštěného vymývaného betonu.

FOTO: Hampus Berndtson

Interiéru letního sídla dominuje světlé borové dřevo. Jsou z něj nejen veškeré trámy a obklady stěn, ale také prakticky všechny kusy nábytku.

Kontrapunktem ke všudypřítomnému dřevu jsou podlahy z leštěného betonu s vymývaným povrchem. Tento materiál se jeví jako ideální i vzhledem k neustálému přecházení obyvatel domu mezi interiérem a exteriérem.

FOTO: Hampus Berndtson

FOTO: Hampus Berndtson

Každá ze čtyř částí stavení má vlastní účel. Do prvé se vstupuje a jsou zde také uloženy koupelny a toalety. Druhá slouží jako hostinský dům, ve třetí je kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a do čtvrté architekti umístili ložnice majitelů.

Dispozice domu

Dispozice domu

FOTO: Lenschow & Pihlmann