Dům vyrostl na pozemcích panství Waddesdon, v hrabství Buckinghamshire a byl zamýšlen jako obydlí pro kurátora nové archivní budovy. V útrobách velice neobvyklé stavby je trojice pokojů, kuchyň, jídelna, knihovna, studovna a samostatně stojící pracovna. Hlavní část nabízí 465 m2 plochy, pracovna pak dalších 115 m2.

Dům má podobu dvou k sobě se sbíhajících hranolů.

Dům má podobu dvou k sobě se sbíhajících hranolů.

FOTO: James Morris

Na fasádách objektu se střídají všechny odstíny šedé a bílé, tak jak je lze spatřit na přírodním pazourku.

Na fasádách objektu se střídají všechny odstíny šedé a bílé, tak jak je lze spatřit na přírodním pazourku.

FOTO: James Morris

Tak, jak se mění výška domu, mění se i odstín použitých pazourků na jeho fasádě.

Tak, jak se mění výška domu, mění se i odstín použitých pazourků na jeho fasádě.

FOTO: James Morris

Strana hlavní budovy i samostatného studia se stupňovitě zvedá. celek působí v krajině neobyčejně nenápadně.

Strana hlavní budovy i samostatného studia se stupňovitě zvedá. Celek působí v krajině velmi nenápadně.

FOTO: James Morris

Společný prostor je umístěn do exteriéru mezi obě stavby, kde se směrem k sobě snižují. Naopak, soukromé místnosti, navozující kontemplativní atmosféru, jsou na vzdálených koncích, obklopené vzrostlými stromy, které vytvářejí i příjemné soukromí.

Pazourky vytvářejí na fasádě domu tzv. uzliny.

Pazourky vytvářejí na fasádě domu tzv. uzliny.

FOTO: James Morris

Soukromé místnosti jsou v nejvyšší části domu s výhledem na okolní stromy.

Soukromé místnosti jsou v nejvyšší části domu s výhledem na okolní stromy.

FOTO: James Morris

FOTO: James Morris

Nezvyklý název stavby, jež se stala vítězem posledního ročníku architektonické soutěže Dům roku 2015, a již každoročně vyhlašuje Královský Institut Britských Architektů (RIBA), je odvozen od kamenitého pozemku, na němž se hojně vyskytuje právě pazourek.

FOTO: James Morris

Interiér se je zařízen v elegantním moderním duchu, jenž dává tušit hluboký vztah majitelů k umění.

Interiér je zařízen v elegantním moderním duchu, jenž dává tušit hluboký vztah majitelů k umění.

FOTO: James Morris

V jednom místě se říčka objevuje i v interiéru domu. Právě zde vytváří malou jeskyni.

V jednom místě se říčka objevuje i v interiéru domu. Právě zde vytváří malou jeskyni.

FOTO: James Morris

A právě studiu tohoto zvláštního kamene, kterého si tolik cenili pravěcí lidé, věnovali velikou pozornost i architekti. To proto se zvedá budova ze země pod mírným úhlem, a tak, jak se mění její výška, mění se pozvolna i odstín jejích fasád.

Tam, kde je ze strany trojúhelníkovitě vyhlížející stavba nejnižší, je také její barva nejtmavší - temně šedá. A tak, jak se zvyšuje, odstín světlá, až ke konci, kde je barva téměř bílá. Na povrchu se tak postupně vystřídají všechny odstíny, které přírodní pazourky mají.

Výhled z jednoho z horních pokojů na naproti stojící studio.

Výhled z jednoho z horních pokojů na naproti stojící studio

FOTO: James Morris

FOTO: James Morris

Odborníci obzvláště oceňují způsob využití přírodního pazourku na fasádách v původních formacích, které se nazývají uzliny, s povrchem pokrytým křídou.

Architekti pro dokonalý dojem prehistorických časů do tváře domu zakomponovali i malou říčku, již nechali protékat útvarem, více než cokoli jiného připomínající malou jeskyni.

Uspořádání spodního patra hlavní budovy

Uspořádání spodního patra hlavní budovy

FOTO: Skene Catling de la Peña (4x)

Uspořádání horního patra hlavní budovy

Uspořádání horního patra hlavní budovy

Uspořádání spodního patra studia

Uspořádání spodního patra studia

Uspořádání horního patra studia

Uspořádání horního patra studia