Majitel vily Ferdinand Herglotz se narodil v rodině tehdejšího městského správce staveb Wenzla Herglotze. Ke konci 19. století koupil pozemek na Divadelním náměstí, aby si na něm postavil vlastní vilu.

Ferdinand se koncem sedmdesátých let 19. století stal jedním z nejžádanějších stavitelů tehdejší společenské elity v Chebu.

Fasáda vily má krásnou patinu.

Fasáda vily má krásnou patinu.

FOTO: Slavné vily Karlovarského kraje, Jiří Podrazil

Když na jaře roku 1880 začal stavitel pracovat na projektu vily, stály v okolí divadla už tři jeho realizované stavby z předchozího roku. Tentokrát ale Herglotz opustil pestrou škálu novorenesančních prvků a navrhl vilu v novogotickém slohu.

Pro jednopatrovou stavbu postavenou z neomítaných kamenných kvádrů se vžil příznačný název Kamenná vila.

Choubou vily jsou okna jasně inspirovaná gotickým stylem.

Chloubou vily jsou okna jasně inspirovaná gotickým stylem.

FOTO: Slavné vily Karlovarského kraje, Jiří Podrazil

Do štítu budovy stavitel umístil sdružená okna. Na severovýchodním nároží pak měl Herglotz verandu s trojicí oblouků se sloupy a hlavicemi s rostlinnými motivy. Veranda tvořila i podnož terasy v prvním patře.

Vila vzniklá v duchu tzv. přísného historismu svou podobou výrazně vyčnívá z díla Ferdinanda Herglotze i z dobové stavitelské produkce. Je na ní vidět hlavně vliv německého prostředí.

Architekt volil různé typy oken. Stylově ale zůstal věrný původní inspiraci.

Architekt volil různé typy oken. Stylově ale zůstal věrný původní inspiraci.

FOTO: Slavné vily Karlovarského kraje, Jiří Podrazil

Po smrti Herglotze v roce 1892 získal vilu Richard Schmerler, majitel továrny na vlněné zboží v Chebu. Roku 1924 přešla vila do vlastnictví rodiny Utschicků a její členové ji obývali až do roku 1946.

Snad nejvýrazněji pozměnilo vilu zastřešení horní terasy v roce 1966 a osazení plastových oken v přízemí.