Autory návrhu jsou architekti ze studia Francesca Librizziho v Miláně.

Nové schodiště propojuje tři podlaží domu: přízemí, poschodí a střešní terasu.

Nové schodiště propojuje tři podlaží domu: přízemí, poschodí a střešní terasu.

FOTO: Alberto Moncada

Kovová kostra funguje na mnoha místech zároveň jako zábradlí schodiště.

Kovová kostra funguje na mnoha místech zároveň jako zábradlí schodiště.

FOTO: Alberto Moncada

Lví podíl na výsledném efektu má právě zmiňovaná černě obarvená kostra z plněných, 14 mm tlustých ocelových profilů. Obzvláště nad podlahou, kde je položena barevná hexagonální dlažba, působí její čisté, převážně pravoúhlé linie nevšedně.

Ve spodní polovině netvoří schodiště pravidelné stupně, ale nápaditě nad sebe seskládané krabicovité segmenty.

Ve spodní polovině netvoří schodiště pravidelné stupně, ale nápaditě nad sebe seskládané krabicovité segmenty.

FOTO: Alberto Moncada

Stupně schodiště jsou z masivního dubového dřeva.

Stupně schodiště jsou z masivního dubového dřeva.

FOTO: Alberto Moncada

Neméně zajímavě jsou pak řešeny i dřevěné stupně schodiště. Spodní část schodiště je tvořena plošinami a krabicovitými útvary, které na sebe navazují a přitom rotují kolem středové osy.

Horní polovina, vedoucí na střešní terasu, jak pak již přímá. Architekti na stupně použili masivní dub ošetřený transparentním nátěrem na bázi vody.

Geometrická hra kovu a dřeva je novým prvkem ve starém, původně rybářském domku.

Geometrická hra kovu a dřeva je novým prvkem ve starém, původně rybářském domku.

FOTO: Alberto Moncada

Vrchní část schodiště má tradiční podobu a přímý směr.

Vrchní část schodiště má tradiční podobu a přímý směr.

FOTO: Alberto Moncada

V každém ohledu velice moderně vyhlížející schody jsou zajímavým kontrapunktem k historickému duchu původně starého rybářského domku nabízejícího ze své střešní terasy nádherný výhled na Tyrhénské moře.

Po schodišti vede cesta na střešní terasu, odkud se otevírá nádherný výhled na Tyrhénské moře.

Po schodišti vede cesta na střešní terasu, odkud se otevírá nádherný výhled na Tyrhénské moře.

FOTO: Alberto Moncada

Nákres barevného rozvržení

Nákres barevného rozvržení

Francesco Librizzi Studio