Co ovlivní kvalitu domu? Určitě nás zajímají tepelně izolační vlastnosti konstrukce, její únosnost, akumulace tepla, zvukově izolační vlastnosti, způsob a rychlost realizace a samozřejmě i cena. Ta se za hrubou stavbu pohybuje přibližně mezi 8 až 15 % z celkové stavby domu.

Broušená cihla

S moderní technologií zdění, kdy je ve zdivu tenká spára pouhý 1 mm, „pracují“ tzv. broušené cihelné bloky.

Broušená cihla s integrovaným polystyrenem šířky 500 mm splňuje požadavky na výstavbu pasivních domů. Na snímku zdění na pěnu.

Broušená cihla s integrovaným polystyrenem šířky 500 mm splňuje požadavky na výstavbu pasivních domů. Na snímku zdění na pěnu.

Místo klasického zdění na maltu se cihly spojují pomocí speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) nebo pěny. Broušené cihly se záměrně vyrobí vyšší, teprve po vypálení se jejich ložné plochy zabrušují do hladka. Výsledná výška cihel je 249 mm. Jaký to má účel?

Tepelně izolační tvárnice Lambda+ v šíři 375 mm je vhodná pro energeticky úsporný dům bez zateplení. Pórobetonové tvárnice jsou lehké a snadno opracovatelné.

Tepelně izolační tvárnice Lambda+ v šíři 375 mm je vhodná pro energeticky úsporný dům bez zateplení. Pórobetonové tvárnice jsou lehké a snadno opracovatelné.

FOTO: XELLA (2x)

Tepelné mosty ve spárách jsou naprosto minimální a přirozeně se zvyšují tepelně izolační vlastnosti zdiva. Také je menší spotřeba zdicí malty a stavba je rychlejší. Navíc ve zdivu je méně technologické vlhkosti.

Zdivo z broušených cihel vytváří materiálově homogenní stěny, takový sourodý podklad je pak daleko lepší pro omítku, protože nepraská. Investor ocení i kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu: příčkovky, překlady, nosné cihly, akustické zdivo i doplňkový sortiment cihel.

Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry dosahuje sendvičové zdivo při výrazně menších tloušťkách stěn. Dochází tak k úsporám zastavěné plochy.

Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry má sendvičové zdivo při výrazně menších tloušťkách stěn. Dochází tak k úsporám zastavěné plochy.

FOTO: KM BETA (2x)

Hitem jsou určitě broušené cihly s integrovaným polystyrenem, který výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti domu. Tyto cihly jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy, které pak nemusíme dodatečně zateplovat.

1 - Broušená cihla Family 2 v 1 má v sobě integrovaný polystyren a nejvyšší možné tepelně izolační parametry. Polystyren je pevně fixovaný, paropropustný, u zdiva je zachován nízký faktor difuzního odporu. Pro zdění se používá celoplošné lepidlo nebo zdicí pěna.
2 - Těžká akustická cihla Aku 17,5 MK se vyznačuje skvělým poměrem tloušťky zdiva a hodnot zvukové izolace. Použití těchto cihel je vhodné pro dvojité konstrukce řadových domů a všude tam, kde je nezbytná dobrá zvuková izolace.
3 - Broušená cihla Heluz Family je vhodná pro nízkoenergetickou stavbu, jednovrstvé zdivo nepotřebuje dodatečné zateplení. Nabízí se v šířkách 380, 440 a 500 mm.
4 - Keramické zdivo plněné minerální vatou Porotherm T Profi má výborné tepelně izolační schopnosti, eliminuje vznik tepelných mostů. Nevzniká riziko kondenzace vodní páry a rozvoje plísní.
FOTO: archiv firem

Ve prospěch pro cihlu hovoří i úspora energie domu, zdravé vnitřní prostředí. Cihla má schopnost akumulace tepla a díky tomu nedochází k rychlým teplotním výkyvům: vzduch pomaleji vychládá, v létě pak brání přehřátí místnosti.

Střecha z ytongu vytváří tepelný komfort, je akustická. Konstrukce je nehořlavá, vzduchotěsná, ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Montáž je rychlá, bezpečná, nepoužívají se v tomto případě žádné tesařské konstrukce.

Střecha z ytongu vytváří tepelný komfort, je akustická. Konstrukce je nehořlavá, vzduchotěsná, ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Montáž je rychlá, bezpečná, nepoužívají se v tomto případě žádné tesařské konstrukce.

Vítaná je i další vlastnost cihly přijímat a uvolňovat vlhkost (propouštět vodní páru difuzí). Cihlové tvarovky také dobře tlumí hluk, je to materiál, který má neomezenou životnost, nenapadají ho škůdci apod.

Vápenopískové cihly

Mají dobré tepelně akumulační a zvukově izolační vlastnosti, vysokou pevnost, přesnost, nízkou nasákavost a nabízejí široký sortiment zdicích prvků. Cihly mají nejčastěji šedobílou barvu, vyrábějí se lisováním jemného křemičitého písku a mletého nehašeného vápna s vodou.

Cihly mají dokonalé hrany a přesné rozměry, jsou hladké a lze je dokonce i zabarvit do nějakého odstínu.

Vápenopísková cihla KMB Sendwix je z vápna a přírodního křemičitého písku, vytvrzeno za vysokého tlaku. Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy, možná přírodní bílá barva i barevné odstíny.

Vápenopísková cihla KMB Sendwix je z vápna a přírodního křemičitého písku, vytvrzená za vysokého tlaku. Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy, možná přírodní bílá barva i barevné odstíny.

Oblíbený je systém vícevrstvého zdění se stavebním systémem KMB Sendwix. Ten umí při výrazně menších tloušťkách stěn nabídnout zvětšení užitného prostoru stavby, aniž by se zároveň zvýšily vnější rozměry domu. Například u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o 8 m2.

Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací.

Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací.

FOTO: WIENERBERGER (2x)

Pórobeton

Jde o lehké porézní tvárnice s velmi hladkým povrchem a jemnou strukturou. Je to přírodní materiál, tvoří ho křemičitý písek, cement, vápenec a voda. Jeho strukturu tvoří milióny vzduchových pórů, díky nimž je materiál lehký a má výborné tepelně izolační vlastnosti.

Výhodou pórobetonu je rychlá a snadná práce, jednotlivé bloky se skládají obvykle systémem pero-drážka bez lepení. Dílce jsou velmi lehké, lze je řezat obyčejnou pilkou, vrtat do nich, jsou snadno opracovatelné.

Prefabrikovaný betonový skelet
Železobeton je tradičním pojivem pro všechny druhy zdicích materiálů, například v podobě věnců nebo stropů. Moderně pojaté stavby s volnou dispozicí vyžadují oddělení nosné části od ostatních konstrukcí. Nosnou část tvoří železobetonový skelet a samonosné nezávisle umístěné výplně stěn mohou tvořit různé druhy výplní od cihel, přes systémy suché výstavby až po dřevo.
Skeletová nosná konstrukce domu umožňuje naprosto volnou dispozici, kterou lze v průběhu užívání stavby podle nových potřeb obyvatel kdykoli změnit. Stejně tak lze měnit výplně jednotlivých stěn, tedy například plnou stěnu nahradit panoramatickým oknem nebo naopak. Stavba monolitického skeletu je velmi náročná a používá se hlavně ve velkých stavebních projektech, naproti tomu stavba prefabrikovaného skeletu je velmi rychlá a zpravidla zabere pouze pár dní až týdnů.
Celý skelet je založený na bodově podepřené základové desce, pod níž je uzavřena vzduchová mezera polosuterénu, která izoluje stavbu před vlhkostí a umožňuje chráněné vedení potřebných instalací.
Suchý způsob výstavby nabízí jeden z nejnovějších stavebních systémů pro rodinné domy, Skeletsystem, který umožňuje mít stavbu pod střechou již za 3 týdny. Navíc lze souběžně stavět spodní i vrchní část domu.

FOTO: GOLDBECK