S žádostí o projekt se obrátili na studio A-Zero Architects, které se specializuje na projekty pasivních budov.

Architekti se při návrhu stavby soustředili na to, aby byla po všech stránkách úsporná, tj. aby dokázala energie udržet i s nimi šetrně zacházet. Navíc pak vše pojednali v tzv. neviditelném stylu, takže veškeré prvky sloužící vytčenému cíli jsou zakomponovány do stavby tak, aby co nejméně rušily její rustikální vzhled.

Právě na vzhledu pracovali architekti velmi úzce s mladým párem. Poměrně brzy našli ideální podobu pro nový dům - dřevostavba s kostrou z dubového dřeva.

Dům zabírá dvě třetiny původního kravína, poslední třetina byla ponechána jako chráněný dvůr.

Dům zabírá dvě třetiny původního kravína, poslední třetina byla ponechána jako chráněný dvůr.

FOTO: James Whittiker

Obklady na fasádě jsou pak z britského a sibiřského modřínu a napomáhají stavbu tepelně izolovat. Architekti zachovali a recyklovali až 90 procent původní ocelové konstrukce, jejíž prvky zůstávají v interiéru tu a tam obnažené a připomínají předchozí účel budovy.

Využili rovněž původní základovou desku, což nejenže ušetřilo náklady za betonování nových základů, ale samozřejmě s tím odpadly finance na její likvidaci.

Fasády domu jsou obloženy dřevem britskýho a sibiřského modřínu.

Fasády domu jsou obloženy dřevem britského a sibiřského modřínu.

FOTO: James Whittiker

Stejné zůstalo i původní uspořádání stavby, protože takto dům nabízí nádherný výhled jižním směrem, zatímco na severní straně mohl vzniknout chráněný dvůr.

Nový dům má tedy v maximální míře otevřenou jižní stěnu, aby obytná a jídelní zóna získávala během dne co nejvíce slunečního světla a tepla. Vstup je na severní straně ze dvora, kde je příchozí chráněn před větry, které jsou v místě časté.

Veškeré prvky určené k úspoře energií jsou ukryté v konstrukci domu tak, aby nerušily jeho vzhled.

Veškeré prvky určené k úspoře energií jsou ukryté v konstrukci domu tak, aby nerušily jeho vzhled.

FOTO: James Whittiker

Nový dům, jehož stavba trvala 11 měsíců, zaujímá pouze dvě třetiny původní rozlohy kravína. Jeho dřevěná kostra vznikala mimo pozemek, zkompletování na místě zabralo jen dva dny.

Zbývající třetina původního objektu slouží jako již zmiňovaný chráněný dvůr na severní straně. Architekti zachovali původní dva metry vysoké obvodové zdi z cihel, které fungují jako ochrana proti dešti pro nový dům a částečně uzavírají dvůr. Na západní straně vznikla terasa určená pro odpočinek.

Interiér, stejně jako exteriér budovy odkazuje na zemědělský účel původního objektu.

Interiér, stejně jako exteriér budovy odkazuje na zemědělský účel původního objektu.

FOTO: James Whittiker

Většina přízemních prostor je vyčleněna pro velký propojený celek obývacího pokoje s jídelnou, kuchyně a společenské místnosti. Za kuchyňskou stěnou je uložena malá víceúčelová místnost a koupelna.

V podkroví je čtveřice ložnic přístupná po dvou schodištích propojených odpočívadlem. K samotným ložnicím se pak vystupuje ještě po dalších, už kratších schodech a přímo před místnostmi je ještě malé předsálí. K hlavní ložnici přiléhá šatna a koupelna. Obyvatelé ostatních ložnic mají k dispozici další dvě koupelny.

Ložnice pro hosty společně s koupelnou a schodištěm se skrývá v menší cihlové budově, která těsně sousedí s hlavní stavbou a je s ní propojena dveřmi.

K ložnicím vedou dvě schodiště.

K ložnicím vedou dvě schodiště.

FOTO: James Whittiker

Dům splňuje podmínky pro zařazení mezi pasivní stavby. Jeho obálka vykazuje ztrátu pouhých 0,13 W/m2. Všechna okna jsou trojitá. Neprůvzdušnost byla pravidelně kontrolovaná už v průběhu stavby.

Po celém domě je rozvedeno podlahové topení, přičemž jako zdroj tepla slouží sada tepelných čerpadel země/voda. Dům ročně vyprodukuje 9,1 kg CO2/m2.

Jednotlivé části budovy

Jednotlivé části budovy

FOTO: A-Zero Architects (3x)

Uspořádání domu: 1. Obývací pokoj s jídelnou, 2. společenská místnost, 3. víceúčelová místnost, 4. studovna, 5. část pro hosty, 6. dílna, 7. tepelné čerpadlo, 8. chráněný dvůr, 9. terasa, 10. okolní zemědělské stavby, 11. sběrnice dešťové vody

Uspořádání domu: 1. obývací pokoj s jídelnou, 2. společenská místnost, 3. víceúčelová místnost, 4. studovna, 5. část pro hosty, 6. dílna, 7. tepelné čerpadlo, 8. chráněný dvůr, 9. terasa, 10. okolní zemědělské stavby, 11. sběrnice dešťové vody

Uspořádání podkroví domu: 2. ložnice, 3. odpočívadlo, 4. WC/koupelna, 7. předsálí ložnic.

Uspořádání podkroví domu: 2. ložnice, 3. odpočívadlo, 4. WC/koupelna, 7. předsálí ložnic