Podle odhadů společnosti ista, která se specializuje na měření a rozúčtování spotřeb tepla a vody, chyběly měřiče na počátku listopadu už jen zhruba v 15 procentech českých bytů, protože většina jejich vlastníků instalovala potřebná zařízení v předstihu.

Díky tomu pak mohli platby za teplo nájemníkům začít rozúčtovávat spravedlivěji a ti zároveň mohli při platbách i více ušetřit.

Podle odborníků je při volbě systému měření tepla jedním z nejdůležitějších hledisek možnost jeho eventuálního dalšího rozšíření. Legislativa v Evropě se totiž bude ještě dále rozšiřovat, a lze očekávat, že zhruba od roku 2017 budou majitelé domů patrně povinni umožnit nájemníkům sledovat svou spotřebu energie průběžně.

Koupí-li majitelé domů staré indikátory, může se stát, že je za dva roky budou muset kupovat znovu.

Od koho indikátor koupit

Odborníci doporučují tři jednoduché ukazatele, podle nichž se lze na trhu s měřiči tepla zorientovat. Předně, dodavatel by měl mít dobrou pověst na trhu a působit na něm dlouhodobě. Druhým hlediskem je délka poskytované záruky. Obvyklá je 10 let (indikátory takových výrobců vydrží 12 až 13 let).

A naposled, je velmi důležitý rozsah návazných portálových služeb. Je to například schopnost indikátoru poskytnout dálkový odečet i s podrobným rozúčtováním.

Novou službou je možnost varování, pokud údaje z některého bytu průběžně vykazují nestandardní hodnoty.