O vítězích rozhodovala osmičlenná odborná porota složená ze zástupců z řad bankéřů, realitních makléřů, developerů, architektů i agentur pro výzkum trhu. Odbornou záštitu nad soutěží měla Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi.

Na rozdíl od podobných, oborově úžeji zaměřených soutěží, prestiž tohoto podniku spočívá především ve větším množství kritérií, podle nichž jsou přihlášené stavby hodnoceny.

Rozhodujícími hledisky při posuzování kvality projektů je výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. Velice laicky řešeno, porota nehodnotí pouze to, jak je dům povedený po estetické stránce, ale jaký je o něj zájem na trhu.

Letošní vítěz kategorie rezidenčních objektů Vila Na Výsluní

Letošní vítěz kategorie rezidenčních objektů - Vila Na Výsluní

FOTO: Nejlepší z realit - Best of Realty 2014

Největší zájem se upínal k nejpočetněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů. Ze šestnácti uchazečů porotci vyhodnotili jako nejlepší projekt Vila Na Výsluní, a to pro excelentní interpretaci elegantního a pohodlného bydlení v tradiční vilové zástavbě v pražských Strašnicích.

Luxusní byty v pasivním standardu nejen šetří vlastníkům přibližně polovinu celkových měsíčních provozních nákladů, ale současně zaručují zdravé bydlení nedaleko centra metropole.

K vítězství tohoto projektu přispěl hodně i jeho komerční úspěch. Po kolaudaci letos v červenci je volný poslední z celkem 16 bytů. Za návrhem Vily Na Výsluní stojí ateliér Podlipný Sladký architekti.

Druhou nejvyšší příčku v kategorii rezidenčních projektů obsadil Palác Dlouhá na Starém Městě pražském.

Druhou nejvyšší příčku v kategorii rezidenčních projektů obsadil Palác Dlouhá na Starém Městě pražském.

FOTO: Nejlepší z realit - Best of Realty 2014

Druhé místo ve stejné kategorii obsadil projekt architektonické kanceláře DaM Palác Dlouhá. Nabízí luxusní bydlení v samém srdci Starého Města pražského. Porota pochválila zdařilou a velmi citlivou kompletní rekonstrukci. Projekt navíc umně propojil rezidenční část s obchodní pasáží a oblíbeným divadlem.

Třetí místo obsadil projekt Sedmikráska z pražských Vysočan.

Třetí místo obsadil projekt Sedmikráska z pražských Vysočan.

FOTO: Nejlepší z realit - Best of Realty 2014

Jako třetí skončil projekt Sedmikráska autorů ze studia Loxia. Třetí příčku získali za zajímavé a neotřelé oživení fádní bytové zástavby pražských Vysočan.

Kromě toho projektu opět pomohl velký komerční úspěch i výborná dopravní dostupnost a občanská vybavenost daného bytového projektu. Kromě přírodou inspirované architektury upoutal pozornost poroty i nově vytvořený park ve vnitrobloku.