Architekti z oregonského studia Nathan Good Architects jim takový dům navrhli. Nazvali ho Skyline Residence. To podle ulice, v níž stojí, Skyline Boulevard.

Dům se nachází na pozemku velkém necelých 7000 m2. Navzdory tomu, že v dané lokalitě je po většinu dní v roce zataženo, hýří jeho interiér spoustou přirozeného denního světla.

To je velmi důležitý fakt, protože majitelé ušetří značné množství energie, již by jinak spotřebovali na svícení. A energie jsou u tohoto projektu, který směřuje svými hodnotami k tzv. „nulovým stavbám“, klíčovým aspektem.

Zeď, která návštěvníka uvítá už před odmem, pak pokračuje i v jeho interiéru, který rozděluje na jižní (společenskou) a severní (soukromou) část.

Zeď, která návštěvníka uvítá už před domem, pak pokračuje i v jeho interiéru, který rozděluje na jižní (společenskou) a severní (soukromou) část.

FOTO: Jeremy Bittermann

Hlavní vstup do domu je z východní strany.

Hlavní vstup do domu je z východní strany.

FOTO: Jeremy Bittermann

Architekti navrhli totiž dům tak, aby ze slunečního záření dokázal získat téměř tolik energie, kolik jí při svém provozu spotřebuje. Roční spotřeba činí zhruba 6,817 kWh a produkce CO2 se pohybuje okolo 3,6 tun.

Přibližné roční náklady na energii pro dům jsou pak v přepočtu 14 889 korun. Díky těmto hodnotám získal objekt platinové ocenění LEED od americké rady pro zelené stavby.

Na severní straně je okolní terén natolik snížen, že je odhaleno celé podzemní patro s hernou a tělocvičnou.

Na severní straně je okolní terén natolik snížen, že je odhaleno celé podzemní patro s hernou a tělocvičnou.

FOTO: Jeremy Bittermann

Pohled na dům z jihu

Pohled na dům z jihu

FOTO: Jeremy Bittermann

Když se manželé setkali s architekty, dohodli se kromě energetických aspektů také na tom, jaké prostory by v domě chtěli. Oba potřebovali pracovnu a praktické se jim také zdálo mít v domě malou tělocvičnu.

Odpadly by tak zbytečné cesty do posilovny ve městě, jehož centrum je vzdáleno 1,6 km. Dalším bodem mezi požadavky byla akusticky izolovaná herna, aby se děti a jejich kamarádi měli kde vyřádit.

Před obývacím pokojem je velká zastřešená terasa.

Před obývacím pokojem je velká zastřešená terasa.

FOTO: Jeremy Bittermann

Dům je umístěn na parcele tak, aby nabízel výhled na celou zahradu.

Dům je umístěn na parcele tak, aby nabízel výhled na celou zahradu.

FOTO: Jeremy Bittermann

Vnitřní dispozice domu o celkovém součtu podlah 390 m2 má tedy nakonec tuto podobu: v nejspodnějším podlaží je zmiňovaná herna, tělocvična, koupelna a úložné prostory plus technické zázemí domu.

Do přízemí návštěvník přichází ze strany, do dlouhé chodby. Z ní se po levici vstupuje do hlavního společenského prostoru tradičně propojujícího kuchyň, jídelnu a velký obývací pokoj. Za tímto prostorem je pracovna rodičů.

Napravo od chodby, která je osou domu, neboť je společná tomuto i hornímu podlaží, je umístěna ložnice rodičů doplněná vlastní koupelnou a šatnou, a ovšem také spižírna, prádelna, společná toaleta a v zadní části i garáž s místem pro tři vozy. V nejvyšším podlaží jsou tři pokoje s trojicí koupelen.

Hlavní společenský prostor vznikl tradičním propojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.

Hlavní společenský prostor vznikl tradičním propojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.

FOTO: Jeremy Bittermann

Napříč přízemím vede dlouhá chodba.

Napříč přízemím vede dlouhá chodba.

FOTO: Jeremy Bittermann

Dům je orientován východo-západním směrem, aby zachytil maximum slunečního svitu během dne a během roku. A kromě toho, v takto umístěném domě mají jeho obyvatelé také nejlepší výhled do zahrady.

Omítnutá polokruhová stěna slouží jako přirozený dělicí prvek interiéru. Rozčleňuje hlavní podlaží na společenskou zónu s orientací na jih a soukromé klidové místnosti plus obslužné prostory, jež jsou uloženy v severní části.

Ložnice rodičů

Ložnice rodičů

FOTO: Jeremy Bittermann

Koupelna rodičů

Koupelna rodičů

FOTO: Jeremy Bittermann

Při výběru materiálů použitých na stavbě se architekti snažili omezit pouze na zdroje ze Spojených států. Pochází odtud veškerý kámen, kompozitní pracovní desky a obklady.

Podařilo se rovněž recyklovat některé materiály z původního domu, například dřevěné trámy a rámy, betonové základy bylo možné rozmělnit a využít na cesty. Veškeré další dřevo na stavbě pochází z certifikovaných těžeb, což platí i pro dřevo planiky, z nějž jsou podlahy, a které bylo vytěženo na území USA.

Zahraniční původ má naopak systém pro vytápění a ventilaci, nejrůznější elektrické komponenty, prvky související s osvětlením a také většina spotřebičů.

Chodba i zeď okračují i v horním patře.

Chodba i zeď pokračují i v horním patře.

FOTO: Jeremy Bittermann

Architekti nechali vypracovat speciální systém pro zachycování dešťové vody po celé ploše pozemku a pro její využívání. (Jedinou neporézní částí pozemku je proto betonová plocha před garáží.)

Na parcele je i zhruba 27,5 m dlouhá bio čistička vod zakončená retenční nádrží. Veškerá odpadní voda se samozřejmě na parcele využije, nic nepřichází nazmar.

Uspořádání přízemí

Uspořádání přízemí

FOTO: Nathan Good Architects