Izraelská designérka, která pro svůj projekt v současnosti sbírá podporu na serveru Kickstarter, navrhla jednoduché elegantní aluminiové svítidlo ve tvaru jelení hlavy, ovšem bez paroží. To se objeví teprve po rozsvícení (použitým světelným zdrojem jsou LED diody).

Lampa totiž nejenže příjemným ambientním stylem osvětlí své okolí, ale zároveň vykreslí na stěnu za sebou paprsky právě ve tvaru chybějícího paroží.

Po rozsvícení lampy se na zdi za jelení hlavu promítnou její parohy.

Po rozsvícení lampy se na zdi za jelení hlavou promítnou její parohy.

FOTO: Or Ron

Sama autorka říká, že ji k návrhu inspirovaly dětské knížky s prostorovými obrázky (jež se po rozevření stránek rozloží). Zároveň pak doplňuje, že při tvorbě návrhu postupovala podobným stylem, jako při skládání origami, japonské skládanky z papíru.

Jelen je míněn především jako typ nočního svítidla.

Jelen je míněn především jako typ nočního svítidla.

FOTO: Or Ron

Finská předloha pro českého soba

Český architekt a designér se pro změnu nechal inspirovat novinovou zprávou o tom, že se finské úřady rozhodly vyzkoušet projekt, při kterém budou tamním sobům nastříkávat paroží roztokem, který v noci svítí. Cílem je snížit množství nehod zapříčiněných nočními střety vozidel se soby.

Postup vzniku návrhu svítidla

FOTO: Pavel Vojtíšek

V reakci na to designér navrhl samostatně stojící lampu ve tvaru soba, kterému svítí právě ono zmiňované paroží. Využil k tomu metodu, jež je mu nejbližší.

Formu připravil s pomocí počítačové simulace, kde zadáním křivek a bodů definoval základní tvar zvířete a poté pokračoval trojúhelníkovým dělením povrchu jeho těla.

Svítidlo, které autor chce nechat zhotovit jen v několika kusech pro omezený okruh zájemců a přátel, bude ručně vyrobeno podle 2D nákresu vytvořeného na základě původní 3D předlohy z počítače.

Lampa bude vydávat jen jemné ambientní světlo.

Lampa bude vydávat jen jemné ambientní světlo.

FOTO: Pavel Vojtíšek

„Lampa bude opatřena povrchovou úpravou, a to buď bílým, nebo černým leskem. Světelná část bude z plastu, nasvícená pomocí diod. Intenzita osvětlení bude spíše orientačního charakteru,” sdělil Novinkám Pavel Vojtíšek.

Stejně jako živým sobům ve Finsku, bude i umělému sobovi svítit pouze paroží.

Stejně jako živým sobům ve Finsku, bude i tomu umělému svítit pouze paroží.

FOTO: Pavel Vojtíšek