Cena čerpadla se pohybuje od 150 000 do 300 000 Kč, a to v závislosti na typu, výkonu a způsobu připojení.

Dobrou zprávou je, že s tepelným čerpadlem získáme levnější sazbu elektrické energie, náklady na ohřev vody jsou třetinové. Máme-li radiátory, potřebné teploty topné vody čerpadlo dosáhne i při –10 °C venkovní teploty. Používáme-li podlahové topení, můžeme tepelné čerpadlo provozovat až do –20 °C.

Čerpadlo instalujeme v období, kdy je topný systém mimo provoz.

Co dělá správná firma

Kvalitní firma nabídne již při výběru tepelného čerpadla nejen jeho typ vyhovující našim potřebám a možnostem lokality, v níž žijeme, ale zadarmo vypočítá i dobu návratnosti vložených peněz.

Porovnat náklady můžeme i sami na kalkulačkách webových stránek českých výrobců, které nám v návaznosti na výsledek nabídnou i konkrétní produkt.

Dodávka čerpadla probíhá na klíč, firma vyřídí potřebné dokumenty na úřadech (je-li třeba stavební povolení, ohlášení). Zjistíme, zda čerpadlo můžeme ovládat přes chytrý telefon, notebook a nastavovat tak na dálku teplotu, kterou chceme v interiéru mít.

Nechybí připojení na dispečink výrobce. Nabídka servisu po instalaci čerpadla a garance záruční doby jsou samozřejmostí.

Když čerpadla ohřívají

Tepelné čerpadlo vytápí interiér, ohřívá užitkovou vodu doma i v bazénu. Funguje tak, že odebírá tepelnou energii z okolí a přenáší ji do topného systému. Podle zdroje vstupní energie se rozlišují tepelná čerpadla země/voda, voda/voda a vzduch/voda.

Při nákupu čerpadla vzduch/voda si ohlídáme kvalitu krytu venkovní jednotky, aby nepodléhala korozi.

Při nákupu čerpadla vzduch/voda si ohlídáme kvalitu krytu venkovní jednotky, aby nepodléhala korozi.

Vzduch/voda

Vyplatí se zejména v oblastech s vyšší průměrnou teplotou vzduchu v zimě, k poklesu topného výkonu dochází až při velmi nízkých teplotách pod –15 °C. Teplo se využívá z venkovního vzduchu přímým prouděním výparníkem čerpadla, výkon závisí na venkovní teplotě, takže je lehce proměnlivý.

Ventilační jednotka LWZ 304 SOL je kompletním systémem ventilace, ohřevu vody, dodávky tepla pro vytápění i chlazení. Rekuperaci z odpadního vzduchu zajišťují křížový protiproudový výměník tepla a tepelné čerpadlo vzduch/voda. Cena 314 100 Kč

Ventilační jednotka LWZ 304 SOL je kompletním systémem ventilace, ohřevu vody, dodávky tepla pro vytápění i chlazení. Rekuperaci z odpadního vzduchu zajišťují křížový protiproudový výměník tepla a tepelné čerpadlo vzduch/voda. Cena 314 100 Kč

FOTO: STIEBEL ELTRON (3x)

Výhody: neomezená zásoba vzduchu, nenáročná instalace, nižší pořizovací náklady. Pozor ovšem na korozi krytu venkovní jednotky! Volíme proto raději nerezový materiál. Vadou na kráse může být vzhled jednotky a hluk, jehož míru bychom si měli při nákupu ohlídat.

Země/voda

Využívá teplo nepřímo přes výměník tepla – zemní kolektor – a cirkulačním okruhem ho převádí do výparníku teplonosnou nemrznoucí kapalinou. Ta se ve výparníku ochlazuje a zpětně se v zemním kolektoru zase ohřívá.

Tepelné čerpadlo země/voda s integrovaným zásobníkem TV vhodné pro zemní vrt i zemní kolektor. Provozem nevznikají žádné emise, 25 % z celkové topné energie se musí zabezpečit na provoz čerpadla z elektrického proudu. Výkon 6,1 kW od 178 500 Kč.

Tepelné čerpadlo země/voda s integrovaným zásobníkem TV vhodné pro zemní vrt i zemní kolektor. Provozem nevznikají žádné emise, 25 % z celkové topné energie se musí zabezpečit na provoz čerpadla z elektrického proudu. Výkon 6,1 kW od 178 500 Kč

FOTO: VAILLANT (2x)

Zemní plošný kolektor je třeba umístit pod povrch země (až 2 m), pozemek pro větší efekt necháváme osluněný. Větší neměnný topný výkon umožní využití geotermálního tepla až ve 150 m hlubokém vrtu, což navyšuje pořizovací náklady. Nevýhodou je nutná výměna teplonosné kapaliny, péče o vrt, návratnost investice trvá desítky let.

Tepelné čerpadlo země/voda regulujeme domácí sítí, přes internet pomocí PC nebo mobilních koncových zařízení s dalším příslušenstvím. Použití zdroje tepla od –5 °C do +20 °C. Cena od 154 900 Kč.

Tepelné čerpadlo země/voda regulujeme domácí sítí, přes internet pomocí PC nebo mobilních koncových zařízení s dalším příslušenstvím. Použití zdroje tepla od –5 °C do +20 °C. Cena od 154 900 Kč

Voda/voda

Čerpá geotermální teplo z podzemní vody, které musí být dostatek (k výkonu je zapotřebí určité průtočné množství vody), vyžaduje se vhodné chemické složení vody a minimální teplota 8 °C.

Tepelná čerpadla vzduch/voda, primárním zdrojem je venkovní vzduchová jednotka spojená s vnitřním potrubím s nemrznoucí směsí (vpravo), podle typu, výkon 8,1 kW od 108 600 Kč.

Tepelná čerpadla vzduch/voda, primárním zdrojem je venkovní vzduchová jednotka spojená s vnitřním potrubím s nemrznoucí směsí (vpravo), podle typu, výkon 8,1 kW od 108 600 Kč.

Voda se přivádí přímo do výparníku tepelného čerpadla z čerpací studny. Ve výparníku se ochladí a putuje do vsakovací studny. Dostupnost vody je ale na rozdíl od systému vzduch/voda omezená.

Letní chlazení

Čerpá-li čerpadlo teplo zevnitř ven, pracuje jako aktivní chlazení, což uvítáme v letních měsících. Ovšem pozor na kondenzaci vlhkosti – pro chlazení tepelným čerpadlem nemůžeme právě kvůli rosení využít klasické radiátory.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ke kompaktní venkovní instalaci. Kovový kryt je chráněn proti korozi, mřížka ventilátoru, kryt a víko jsou vyrobeny z plastu odolného proti působení povětrnostních vlivů a UV záření. Cena 146 982 Kč.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ke kompaktní venkovní instalaci. Kovový kryt je chráněn proti korozi, mřížka ventilátoru, kryt a víko jsou vyrobeny z plastu odolného proti působení povětrnostních vlivů a UV záření. Cena 146 982 Kč

Topná soustava, která umožňuje bezproblémové chlazení, zahrnuje např. stěnové nebo stropní vytápění, podlahové, tzv. fan-coilové vytápěcí jednotky. Vždy je však nutno zajistit odvod kondenzátu.

Pasivní přichlazování, které čerpadlo může splnit, klade vysoké nároky na pečlivost při tepelné izolaci všech rozvodů, jinak dochází k nepříjemné kondenzaci vlhkosti a následně i ke vzniku plísní a pachů.

Kompaktní řešení při nedostatku vnitřního prostoru: vzduchové tepelné čerpadlo s vnitřní jednotkou ACM Combi Modul.

Kompaktní řešení při nedostatku vnitřního prostoru: vzduchové tepelné čerpadlo s vnitřní jednotkou ACM Combi Modul.

FOTO: JUNKERS

Částečně může pomoci měření rosného bodu vzduchu v místnosti a následná regulace teploty chladicí vody. Vzhledem k cenám klimatizačních jednotek nebo venkovního stínění je možná snazší letní přichlazování čerpadlem vynechat.