O pasivních domech někdy kolují nepravdy. Lidé sice vědí, že provoz takového domu jim ušetří spotřebu energií, a tím pádem rodinné finance, ale zároveň mají strach, že je pasivní dům bude omezovat.

Stavební materiál Ytong splňuje všechna kritéria pro stavbu pasivního domu, který má nízkou spotřebu energie na vytápění a je větrán vzduchotechnikou s rekuperací. Stavba probíhá rychle a velmi přesně.

Stavební materiál Ytong splňuje všechna kritéria pro stavbu pasivního domu, který má nízkou spotřebu energie na vytápění a je větrán vzduchotechnikou s rekuperací. Stavba probíhá rychle a velmi přesně.

FOTO: XELLA

Například se mylně domnívají, že nesmějí větrat, nebo mají obavy z toho, že kvůli řízenému větrání s rekuperací je bude trápit stálý průvan. Tak tomu samozřejmě není.

Rekuperace je nutná

Řízené větrání (rekuperace) je zařízení, které se stará o udržování stálé vnitřní teploty - v zimě pokoje ohřívá, v létě v nich udržuje příjemný chládek. S odváděným vzduchem z místností do výměníku odchází také teplo, které se ovšem neztrácí. Jednotka ho předává čerstvému vzduchu vháněnému opět do bytu. V létě je naopak možné použít noční předchlazení.

Rekuperační jednotce a venkovní žaluzii zkrátka můžeme být vděčni za to, že ani v parném létě teploty v interiéru nepřesáhnou 27 °C. Vůbec není nutné pořizovat klimatizaci. Díky řízenému větrání je v interiéru svěží vzduch a udržuje se optimální hladina vlhkosti (nehrozí tak plísně, bakterie).

Řízené větrání zajišťuje v bytech neustále čerstvý přísun vzduchu a udržuje optimální hladinu vlhkosti. Prašnost výrazně omezují prachové filtry.

Řízené větrání zajišťuje v bytech neustále čerstvý přísun vzduchu a udržuje optimální hladinu vlhkosti. Prašnost výrazně omezují prachové filtry.

FOTO: WWW.CENTRUMPASIVNIHODOMU.CZ

Prašnost omezují prachové filtry, což ocení nejen alergici. Takových ideálních poměrů vlhkosti a teploty při běžném větrání nedocílíme. Takže větrat běžným způsobem samozřejmě můžeme, ale není k tomu důvod.

Tři typy energeticky nenáročných objektů
Tři základní skupiny energeticky nenáročných objektů se liší spotřebou vztaženou na m2 podlahové plochy vytápěných místností za rok (tzv. plošná měrná spotřeba tepla).
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY V ČR musí mít roční měrnou spotřebu tepla menší než 50 kWh/m2 za rok.
PASIVNÍ DOMY mají roční měrnou spotřebu tepla na vytápění do 15 kWh/m2 za rok. Takto nízkou energetickou spotřebu lze pokrýt bez použití obvyklé otopné soustavy pouze se systémem řízeného větrání a malého zařízení pro dohřev vzduchu v zimním období.
NULOVÉ DOMY mají roční měrnou spotřebu tepla na vytápění méně než 5 kWh/m2 za rok. (Stavby podle běžných požadavků tepelně technické normy v ČR dnes dosahují spotřeby 180 kWh/m2 za rok.)

Dobrý projekt a firma

Pasivní dům správně funguje jen tehdy, když je promyšlený do posledního detailu a postavený skutečně precizně. Co z toho pro nás vyplývá?

Pro nízkoenergetické a pasivní domy je nadmíru důležitá kvalitní izolace, která má tloušťku obvykle 30-40 cm.

Pro nízkoenergetické a pasivní domy je nadmíru důležitá kvalitní izolace, která má tloušťku obvykle 30-40 cm.

FOTO: KNAUF INSULATION

Vybíráme si pouze zkušené projektanty a architekty, kteří se pasivními domy zabývají a jsou na sebe přímo navázáni a mohou doporučit i realizační firmy. Od začátku je totiž důležitá jejich vzájemná spolupráce.

Pasivní stavba by měla být kompaktní, co nejméně členitá, orientovaná prosklenou částí směrem na jih.

Velké prosklení a orientace na jihozápad jsou pro fungování pasivního domu podstatné. V zimě slunce dům prohřívá, v létě se díky zastínění a rekuperační jednotce ochlazuje. Klimatizace není třeba.

Velké prosklení a orientace na jihozápad jsou pro fungování pasivního domu podstatné. V zimě slunce dům prohřívá, v létě se díky zastínění a rekuperační jednotce ochlazuje. Klimatizace není třeba.

FOTO: WWW.DOMESICONCEPTHOUSE.COM

Nikdy se neobejde bez kvalitní izolace (obvykle o síle 30-40 cm), dokonalého bezespárového utěsnění a již zmíněné rekuperační jednotky.