Zjednodušeně řečeno, tyto koule o průměru 45 metrů budou velkými plovoucími pěstírnami fytoplanktonu, jenž bude využíván k několika různým účelům. Předně ke snižování hladiny oxidu uhličitého v atmosféře a obohacování ovzduší o kyslík. To vše pomocí fotosyntézy probíhající „ve větším měřítku“, jak to vyjádřili autoři v průvodním materiálu ke svému projektu.

Tyto plovoucí farmy budou k oceánskému dnu přichyceny speciálními lany schopnými zachytit vibrace svědčící o blížící se tsunami. Jakmile takový signál zachytí, dokážou varovat před blížící se vlnou obyvatelstvo v přímořských oblastech.

Zatímco většina spodní hemisféry je zaplněna kulovitými akvárii, vrchní polokouli obývají lidé.

Zatímco většina spodní hemisféry je zaplněna kulovitými akvárii, vrchní polokouli obývají lidé.

FOTO: Profimedia.cz

Fytofarmy budou mít za úkol také kontrolovat teplotu a především kvalitu vody. V mrtvých oblastech oceánu budou moci okamžitě injektovat předpěstovaný fytoplankton do moře a nastartovat tím proces revitalizace postiženého místa.

Konstrukce fytofarmy má tvar koule, jejímiž důležitými prvky jsou disky. Skrz ně bude probíhat výměna vzduchu a vody. Některé budou umístěny v horní polokouli, určené pro život lidí, jiné budou umístěné ve spodní polokouli, jež bude zaplněna kulovitými akvárii.

STředová trojice koulí je určena k deslinizaci mořské vody. Ostatní nádrže slouží jako pěstebny fytoplanktonu, ke zkoumání kvality mořské vody atd. Farma je k mořskému dnu přichycena speciálními lany schopnými podle vibrací detekovat blížící se tsunami.

Středová trojice koulí je určena k odsolování mořské vody. Ostatní nádrže slouží jako pěstírny fytoplanktonu, ke zkoumání kvality mořské vody atd. Farma je k mořskému dnu přichycena speciálními lany schopnými podle vibrací detekovat blížící se tsunami.

FOTO: Profimedia.cz

Velmi důležitým rysem většiny podobných projektů je, že budou nezávislé na vnějších dodávkách energií a pitné vody. Nejinak je tomu v případě francouzského návrhu. O pitnou vodu se postará desalinační jednotka čerpající vodu z moře a zbavující ji soli. Energii pak autoři hodlají získávat spalováním bionafty vyrobené z napěstovaných kultur fytoplanktonu.