Vila je patrovou podsklepenou stavbou využívající podkrovní prostory. Jednotlivá patra respektují rozčlenění budovy na tři části – hospodářskou, reprezentativní obytnou s denními místnostmi a ložnice. Na exteriéru vily, postavené v duchu racionalistické moderny, je poznat, podobně jako v interiéru, vliv západoevropské architektury.

Vila byla velkým svatebním darem

Vilu nechal postavit Ladislav Bartoň z Dobenína jako svatební dar pro svou neteř Marii, která se v roce 1924 provdala za zdejšího továrníka Jiřího Čerycha.

Vila byla perlou rozsáhlého zahradního komplexu.

Slavná vila byla chloubou rozsáhlého zahradního komplexu.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Otakar Novotný, ovlivněný svou cestou po Holandsku, u vily vyzdvihl přirozenou strukturu materiálu. V tomto případě použil režnou cihelnou architekturu z bílých cementových cihel obohacenou kubistický stylem.

Chloubou interiéru je krásný zachovalý krb.

Chloubou interiéru je krásný zachovalý krb.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Hodně působivé je prolamování říms, štíty, nebo i plochy ve štítu. Vila patří k reprezentativním honosným sídlům z dvacátých let 20. století, společně se zahradou představuje jedinečný propojený celek.

Ve své době velmi moderní budova měla už v období své výstavby ambice stát se reprezentativním sídlem přizpůsobeným vysokým společenským nárokům.

Severní strana stavby je hodně geometricky tvarovaná.

Severní strana je hodně geometricky tvarovaná.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Rodina Čerychova ve vile bydlela do roku 1948, kdy byla stavba zkonfiskována. Padesátá léta poznamenala vilu necitlivými zásahy v interiéru i v zahradě, kvůli nimž utrpěla nenávratné ztráty.

Počátkem devadesátých let byla vrácena v restituci synům Marie Čerychové, Ladislavu a Jiřímu. Ti začali s procesem postupné obnovy vily i zahrady a v roce 2001 ji společně věnovali Nadaci rozvoje občanské společnosti. Postupný proces obnovy vily i zahrady pokračuje.