Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno zhruba třicet staveb. Letos se jich přihlásila jen polovina, sedmičlenná porota je ale osobně navštívila a provedla jejich důkladnou prohlídku. Běžný český lid zaujal rodinný dům Amonit, ve kterém se mohou jeho obyvatelé schovat jako do ulity. Ten zvítězil v hlasování a získává tak Cenu veřejnosti.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních staveb.

Architektura města Mšena stojí za návštěvu

Malé město Mšeno má z hlediska architektury nyní velký potenciál. Ve Mšeně se totiž nachází unikátní art-decová stavba městských lázní z roku 1931. Ty jsou zachovány v unikátně věrném stavu a staly se kulturní památkou. I revitalizace městského jádra byla nyní oceněna za maximální respektování památkových hodnot a za dobré řešení nově vzniklých odpočinkových zón.

Investorem do Stavby roku Středočeského kraje je město Mšeno, zastoupené starostou Martinem Machem.

Revitalizace městského jádra ve Mšeně

FOTO: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Střídmost architektonického pojetí ve Mšeně nechává podle poroty vyniknout stavebním a památkovým dominantám prostoru.

Město tak má efektní kašnu, žulové chodníky i úsporné městské osvětlení. Autory revitalizace jsou autoři Marek Prchal, Markéta Pešičková a Jitka Trevisanová.

Náměstí ve Mšeně před architektonickou proměnou.

Náměstí ve Mšeně

FOTO: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ocenění hejtmana Středočeského kraje získala rekonstrukce rozsáhlé kulturní památky – secesního Niederlova pavilonu kladenské nemocnice. Podle poroty je rekonstrukce významným činem v modernizaci veřejné občanské vybavenosti v oblasti zdravotnictví a přispívá i ke zkvalitnění provozu zdravotní péče.

Rekonstrukci secesního Niederleho pavilonu Kladenské nemocnice přihlásila dodavatelská společnost POHL CZ.

Rekonstrukce secesního Niederlova pavilonu Kladenské nemocnice získala Cenu hejtmana Středočeského kraje.

FOTO: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Porota hodnotila kvalitu investičního záměru, začlenění stavby do okolí, ale i architektonickou kvalitu stavby - stavební a řemeslné práce. V soutěžích o nejlepší stavbu nebo architektonický počin hraje stále větší význam hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti a stejně je tomu i u této soutěže.

Soutěž je vypsána pod záštitou Josefa Řiháka, hejtmana Středočeského kraje. Vítězové byli vyhlášeni v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za účasti spoluvypisovatelů soutěže.