Na pozemku, kde roste šest rozložitých stromů, architekt Jan Šépka navrhl stavbu, která se snaží svým charakterem i malým objemem mezi ně začlenit. Odtud také pochází název projektu „Dům v sadu“.

Nákres, jak bude vypadat dům ve svahu.

FOTO: Jan Šépka

Dům je navržen jako dřevostavba s železobetonovým založením.

Dům je navržen jako dřevostavba s železobetonovým založením.

FOTO: Jan Šépka

Kromě vlivu zahrady měla výrazný podíl na tvaru a dispozičním řešení objektu také orientace a svažitost pozemku. Pohled z obývacího pokoje je směrován do údolí, směrem k potoku Rokytka, další pokoje jsou orientovány na východ a na jih. Obývací pokoj je situovaný na sever, ovšem díky vrchnímu světlíku získává i jižní osvětlení.

Interiér domu, jak by měl už na konci roku vypadat.

Interiér domu, jak by měl už na konci roku vypadat.

FOTO: Jan Šépka

Vizualizace interiéru

Vizualizace interiéru

FOTO: Jan Šépka

Půdorys stavby vychází z kruhu, jenž na jižní straně přechází do podoby dvou čtverců. V nich jsou zasazeny pokoje, kuchyň a sociální zázemí.

Výstavba železobetonové nohy

Výstavba železobetonové nohy

FOTO: Jan Šépka

Ejhle noha!

Ejhle noha!

FOTO: Jan Šépka

Železobetonové založení je již přichystané pro vztyčení nosné dřevěné konstrukce domu.

Železobetonové založení je již přichystané pro vztyčení nosné dřevěné konstrukce domu.

FOTO: Jan Šépka

Dům je navržen jako dřevostavba s železobetonovým založením, které je v prudkém svahu minimalizováno pouze na betonovou nohu. Nosná dřevěná konstrukce je v interiéru přiznána. Z venkovní strany je stavba zateplena polyuretanem.

Vizualizace, jak bude dům působit z venčí.

Vizualizace, jak bude dům působit z venčí.

FOTO: Jan Šépka

Projekt Dům v sadu je právě ve fázi výstavby, hotovo by mělo být na konci letošního roku.

Půdorys uspořádání interiéru

Půdorys uspořádání interiéru

FOTO: Jan Šépka