Invenční modernistická tvůrčí etapa architekta Vladimíra Fultnera vyvrcholila domem úředníka Václava Charváta. Fultner se pak zaměřil na styl kubismus.

Vladimír Fultner byl autorem Charvátovy vily zřejmě jen zčásti, o ostatní se postarala firma Jaroslava Černého, která na stavbě participovala. Fultnerův autorský podíl byl hlavně v architektonickém ztvárnění vily, charakteristickým mnoha prvky, se kterými architekt s oblibou pracoval.

Stavbu zdobí typická schodišťová věž

Stavebník, jako dobře situovaný státní zaměstnanec, získal pozemek v lukrativní lokalitě určené pro úřednickou zástavbu za velmi výhodných podmínek.

Za ušetřené prostředky si tedy mohl dovolit financovat projekt vypracovaný talentovaným a uznávaným architektem místo stavební kanceláře.

Vila na snímku z konce 20. let.

Vila na snímku z konce 20. let

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Architektonických kvalit domu s fultnerovsky typickou schodišťovou věží si jako první povšiml historik umění a ředitel Uměleckoprůmyslového muzea Karel Herain, který na vilu upozornil ve své studii o královéhradecké architektuře.

Další badatelé, kteří se Fultnerovou modernistickou architekturou zabývali, vycházeli z fotografie, doprovázející právě Herainovu studii, o níž se omylem domnívali, že zachycuje stav z roku 1910.

Snímek ale patřil ke kolekci fotografií, kterou nechal v roce 1929 zhotovit už Herain. Nezachycovala tedy stav domu po jeho dokončení, ale po modernizaci a dostavbě podle projektu Roberta Schmidta.

Nákres vstupního průčelí zobrazuje decentní dekorativní prvky na fasádě.

Nákres vstupního průčelí zobrazuje decentní dekorativní prvky na fasádě.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

V obrysové linii zůstal dům v podstatě zachován. Nejzásadnějšími změnami prošla zadní část vily, kterou Schmidt rozšířil o nové křídlo ukončené rozsáhlou střešní terasou. Do domu se vstupovalo po předsunutém, téměř slavnostním schodišti.

Z haly se vstupovalo do předsíně propojené s ložnicí, jídelnou a kuchyní. Samostatné schodiště se nacházelo v typické fultnerovské věži. V poschodí se opakovalo dispoziční uspořádání.

Půdorys přízemí prozrazuje uspořádání obytných prostor.

Půdorys přízemí prozrazuje uspořádání obytných prostor.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Původní, geometrickým ornamentem dekorované fasády byly koncem dvacátých let podstatně změněny. Byly natolik zjednodušeny, že z nich zůstaly zachovány jen konstrukční prvky provedené v režném neomítaném zdivu.

Ostatní nahradila jemná, stříkaná omítka. Vstupní schodiště Schmidt uzavřel prosklenou dřevěnou nástavbou.