Dochovaný zastavovací plán, jehož autorem byl zřejmě Theodor Zenker, podává komplexní představu zamýšleného mohutného rozvoje celé lokality.

Na okraji lesa a staré cesty do Nové Kyselky (Rittersgrün) mělo být podle návrhu nové zástavby postaveno celkem devět vilových objektů. Z velkorysého projektu byly posléze realizovány čtyři vily.

Stavby jsou příkladem honosnějších předměstských vil.

Stavby jsou příkladem honosnějších předměstských vil.

FOTO: Jiří Podrazil

V roce 1878 byla postavena první vila Bohemia, později sousední vila Hungaria a vila Austria. Jako poslední byla realizována vila Imperial.

Architekt navrhoval velká okna aby byl interiér maximálně prosvětlen.

Architekt navrhl velká okna, aby byl interiér maximálně prosvětlen.

FOTO: Jiří Podrazil

Naproti za řekou vznikly u bývalého vodoléčebného ústavu ještě vily Felseck a Saxonia. Všechny vily jsou jednopatrové, umístěné směrem k vycházkové cestě kolem břehu řeky Ohře.

Architekt stavby umístil na okraj lesa.

Stavby byly umístěny na okraji lesa.

FOTO: autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Vily sloužily k sezónnímu ubytování lázeňských hostů a zaměstnanců akciové společnosti Heinrich Mattoni.

V průvodcích se nabízelo ubytování ve vilách s kompletně zařízenou kuchyní pro delší pobyt i mimo lázeňskou léčebnou kúru, nebo na celou sezónu. U všech bylo zdůrazňováno, že mají prostorné lodžie s výhledem do lázeňského parku.

Dobový snímek ilustruje zasazení staveb do krajiny.

Dobový snímek ilustruje zasazení staveb do krajiny.

FOTO: autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Zahrádky před objekty měly drobné altánky s pergolami. Nejmohutnější a nejvelkolepější byla vila Imperial (čp. 29), postavená pro syna Heinricha Mattoniho - Leo Mattoniho, podle plánů vídeňského architekta Karla Häybecka. Po roce 1950 byly vily adaptovány pro účely zdravotního střediska, obvodního a zubního lékaře a mateřskou školu. Části vil i nadále sloužily k bydlení.

Přes veškeré další zásahy jsou objekty velmi hodnotnými příklady předměstských vil, dokládajícími uplatnění dobových architektonických vlivů v severozápadních Čechách, navíc spojené s tak význačnou postavou karlovarské historie, jakou byl Heinrich Mattoni.