Letos byly vypsány dvě kategorie (projekty a realizace). Tématem byl veřejný prostor v historickém kontextu. Porotci oceňovali nejen architektonické řešení, ale i kvalitu životního prostředí. Celkem bylo přihlášeno 61 prací, z nich byly jen dvě realizace.

První cenu Young Architect Award 2012 získal projekt "Muzeum a škola flamenca" od Zuzany Procházkové. Autorka podle poroty dodržela zadání soutěže. "Řeší rozsáhlou část historického jádra města, do kterého přináší novou hodnotu. Porota vnímá jako plus řešení kulturně odlišného prostředí, čímž náročnost práce stoupá," stojí v odůvodnění udělení ocenění.

Autorka navrhla velmi vzdušné a otevřené prostranství.

Autorka navrhla velmi vzdušné a otevřené prostranství.

FOTO: Young Architect Award

Druhou cenu si odnesla Tereza Komárková za knihovnu Martina Kabátníka. Návrh náhrady knihovny podle poroty zajímavě oživuje historické náměstí a doplňuje ho o nový veřejný prostor.

Autorka vyzdvihla trámoví.

Autorka vyzdvihla trámoví.

FOTO: Young Architect Award

Třetí cenu a Cenu veřejnosti získal minimalistický projekt kulturního, propagačního a společenského centra s názvem "Cultural, promotional and social center of La Clayette" ve Francii. Autorem je Rok Škerjanc a spoluautorem Andrej Šeligo.

Autoři se snažili vytvořit nové centrum kultury, které bude místem pro konání veletrhů, koncertů, divadelních představení a výstav.

Autoři se snažili vytvořit nové centrum kultury, které by bylo místem pro konání veletrhů, koncertů, divadelních představení a výstav.

FOTO: Young Architect Award

Cenu rektora Českého vysokého učení technického získal za školní práci Tomáš Zdvihal. Porotě se líbila jeho revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace. Autor podle poroty plně splnil zadání soutěže.

Také vhodně řešil prostranství kolem kostela. U školní práce by ale podle poroty mohl být v návrhu odvážnější.

Revitalizace barokního kláštera Paulánů v Nové Pace, který tvoří významnou historickou dominantu města.

Revitalizace barokního kláštera Paulánů v Nové Pace, který tvoří významnou historickou dominantu města.

FOTO: Young Architect Award

"Minimální počet přihlášených realizací vedl porotu k rozhodnutí neudělit v kategorii realizace ceny a naopak navýšit ocenění v kategorii projektů, která byla početně silně zastoupena," sdělil Ladislav Kuba, předseda poroty soutěže.