Když se Otto Adam rozhodl pro výstavbu nového rodinného sídla, žil v Jihlavě již přes dvacet let. Do města přišel z německého Frankenbergu na místo ředitele pletařské firmy.

Roku 1910 se spojil se svým švagrem Louisem Seidnerem, aby spolu založili firmu na pletené zboží Otto Adam & Louis Seidner. Podnik úspěšně prosperoval a překonal i hospodářskou krizi ve třicátých letech. Adam si proto nechal postavit vilu od moderně orientovaného architekta Walthera Sobotky.

Architekt navrhl poměrně prostornou terasu pro odpočinek obyvatel vily.

Architekt navrhl poměrně prostornou terasu pro odpočinek obyvatel vily.

FOTO: Slavné vily kraje Vysočina

Vila zůstala jedinou stavbou, kterou na našem území realizoval, a v Jihlavě představovala první projev protofunkcionalistických tendencí - objektivních užitných forem nezávislých na lidském vkusu.

Sobotka se inspiroval nápaditým prostorovým plánem slavného Adolfa Loose. Stavba má rozdílné výškové úrovně podlah a stropů. I zvenku svojí hladkou fasádou prozrazuje vliv Loosovy stylově čistě laděné architektury.

Interiér vily byl zařízen střídmě a účelně.

Interiér vily byl zařízen střídmě a účelně.

FOTO: Slavné vily kraje Vysočina

Pro vnitřní vybavení doporučil architekt jihlavským klientům kvalitní materiály a osvědčené značky.

Později navrhl Sobotka pro téhož stavebníka na zahradě ještě dům s bytem a garáží pro domovníka.

Vnitřní prostory stavby jsou řešeny velmi funkčně a chybí jim nadbytečný dekor.

Vnitřní prostory stavby jsou řešeny velmi funkčně a chybí jim nadbytečný dekor.

FOTO: Slavné vily kraje Vysočina

Domy na Vrchlického ulici po celou válku zabíralo gestapo. Později po znárodnění užívalo vilu SNB a od roku 1960 mateřská škola.