Jednou ze členek Všeobecně prospěšného stavebního společenství, které vzniklo v roce 1902 v Litoměřicích a mělo na úkol sdružovat zájemce o výstavbu v nově vznikající vilové čtvrti „pod Mostkou“, dnes řečeno „za tratí“, byla i Wilhemina Philippsová, která se stala stavebnicí této vily.

Vila na dobové pohlednici.

Vila na dobové pohlednici

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Philippsová byla dcerou jednoho z litoměřických stavitelů - Julia Wernera. Za muže si vzala Karla Philippse, který do Litoměřic přišel s rodiči a po otci převzal obchod se smíšeným zbožím na náměstí. Mladí manželé nejdřív bydleli u rodičů, ale pak se rozhodli koupit nový pozemek a následně postavit vilu v nově vznikající čtvrti města.

Fasádu stavby zdobí řada plastických dekorací.

Fasádu stavby zdobí řada plastických dekorací.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Stavby se ujal Wilheminin otec. Celá výstavba trvala necelé dva roky a k 18. lednu 1905 se manželé do nové vily stěhovali. Patrová podsklepená vila má obytné podkroví a je stavěná na nárožní parcele v duchu doznívajícího stylu historismu.

Architektonické detaily stavby rozhodně stojí za pozodnost.

Architektonické detaily stavby rozhodně stojí za pozornost.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Dům má dvě válcové věže. Podle rozložení místností je patrné, že dům měl mít nájemní jednotku, která se nachází v patře domu.

Architekt si dal záležet na tvarově rozrůzněných oknech.

Architekt si dal záležet na tvarově rozrůzněných oknech.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Vila je nápadná nejen svým nesourodým půdorysem, ale také členitostí střechy, z které vystupují jako dominanty někde zachované původní zdobené vysoké štíhlé komíny a vikýře.

Prostory vily architekt navrhl rozměrově velmi velkoryse.

Prostory vily architekt navrhl rozměrově velmi velkoryse.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Na vile zaujme i balkón s dřevěnou, červeně zvýrazněnou balustrádou (okrasným zábradlím) a sloupky nesoucí sedlovou střechu zastřešující prostor terasy.

Vila v průběhu let prošla několika přestavbami, interiéry jsou již zcela přestavěny, na několika místech můžeme vidět pozůstatky původních dekorativních zasklení.