Projektantem vily byl místní stavitel Josef Šupich, který měl k tomuto renesančnímu slohu velmi blízko. Od roku 1873 byl členem Spolku architektů a inženýrů. Ve stejném roce stavěl Žižkovu mohylu v Žižkově Poli.

Mezi jeho další realizace patřila obnova západní věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné a nově postavený kostel ve Ždírci.

Největší koncentraci staveb, jež vznikaly pod jeho vedením, najdeme v Havlíčkově Brodě. Jsou jimi nemocnice, gymnázium podle návrhu Ludvíka Láblera, hospodyňská škola a velké množství vil a obytných domů. Nechybí mezi nimi ani tato vila.

Architektonický plán vily je přibližně čtvercového tvaru. Dominantní část domu tvoří lodžie se zábradlím a polosloupy, jejichž korintské hlavice jsou velkou ozdobou. Honosnými vyřezávanými dveřmi je přístupná vstupní část. V ní se zachovala původní výzdoba domu.

Dnes je ve vile umístěna základní škola, Speciální pedagogické centrum a školní družina. Stavba je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.