Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (Motolab) vyhlásily vítěze třetího ročníku soutěže Revit open. Cílem soutěže bylo vytvořit nejlepší ideový návrh soběstačné a ekologické ovčí farmy v lokalitě Santov s působivým výhledem na bájný Radhošť.

Hlavním kritériem soutěže bylo architektonické hledisko a schopnost objektu plnit účel ovčí farmy.

Studie 3D modelů byly vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk.

Vítězný návrh - velkou hmotu monobloku se podařilo úspěšně začlenit do krajiny.

FOTO: Revit open

Vítězný návrh nabízí zajímavý architektonický koncept, který je vhodně zvolený pro danou lokalitu. Půdorysně objekt kopíruje kresbu vrstevnic. Velkou hmotu monobloku se podařilo úspěšně včlenit do krajiny.

Tvar stavby odkazuje na tradici roubených chlévů s oddělenými prostory pro staré ovce a mladý chov.

Porota ocenila stavebně technické řešení, při němž byly využity zejména materiály z místa realizace. Originální a funkční je pak návrh zelené střechy, která je energeticky a ekologicky přínosná.

V návrhu objektu bylo třeba zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní zátěž pro životní prostředí.

V návrhu objektu bylo třeba zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní zátěž pro životní prostředí.

FOTO: Revit Open

 

Vizualizace vítězného návrhu.

Vizualizace vítězného návrhu - půdorysně farma kopíruje tvar vrstevnic.

FOTO: Revit open

Návrh stavby vychází z požadavku na minimální provozní náklady i zátěž pro životní prostředí.  Realizována stavba ovšem nebude, nemá zatím investora.

Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium.

"Soutěž je zajímavá tím, že propojuje světy dvou studijních oborů – architektury a pozemního stavitelství," říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže.


Na 2. místě se umístil absolvent fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. Tomáš Cendelín s návrhem kompaktní stavby.

Na 2. místě se umístil absolvent fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. Tomáš Cendelín s návrhem kompaktní stavby.

FOTO: Revit Open

 

Třetí místo obsadila Bc. Kateřina Kosová z FA ČVUT v Praze s návrhem stavby se praktickým bočním průchodem.

Třetí místo obsadila Bc. Kateřina Kosová z FA ČVUT v Praze s návrhem stavby s praktickým bočním průchodem.

FOTO: Revit Open

Tématem pro příští ročník soutěže je bydlení pro singles (pro muže i pro ženu). Další zajímavou tuzemskou architektonickou soutěží je "Ještěd f kleci", kdo ji vyhrál se dočtete zde.