„Pokud to počasí dovolí, rádi bychom dokončili práce na dešťové kanalizaci ještě v letošním roce,“ uvedl toužimský starosta Alexandr Žák (ODS). „Tento systém bude odvodňovat nejen plochu náměstí, ale zároveň budou napojeny dešťové okapové svody z domů, kterých se regenerace dotýká,“ pokračoval Žák s tím, že do konce roku by měla být hotová páteřní část dešťové kanalizace od napojení na odlehčovací stoku u řeky k domu na rohu Bezručovy ulice.

„V dolní části náměstí by měly být do konce roku hotovy kanalizační odbočky do části Radniční ulice, taktéž na druhou stranu okolo pošty do sídliště,“ konstatoval starosta.

„V rámci stavby probíhá v trase výkopů pro dešťovou kanalizaci archeologický průzkum pomocí sond, které byly provedeny v místě dolní brány, naproti bývalé radnici a u kamenného rabátka naproti novinového stánku,“ řekl toužimský starosta.

Celý projekt regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad včetně rekonstrukcí ulic Bezručova, části Kostelní, Radniční a Karlovarské, je rozdělen na tři etapy.

Nové zastávky i lavičky 

„Živičné povrchy na pojízdných i pochozích plochách budou odstraněny a nahrazeny žulovou dlažbou,“ popisoval části projektu, které se budou realizovat v příštím roce. Kromě toho se počítá rovněž s položením nových inženýrských sítí či s vybudováním nového veřejného osvětlení. Novou podobu mají získat rovněž autobusové zastávky. Úplně nakonec bude náměstí vybaveno novým mobiliářem, tedy například lavičkami.

„Zatím jsme zhotovitele sochy Jiřího z Poděbrad nehledali, to přijde na řadu až jako poslední,“ uvedl Žák, který připomněl, že součástí regenerace náměstí bude opravená kašna umístěná v parku.

„Realizací celého projektu dojde s ohledem na stav náměstí a území v dané lokalitě k rehabilitaci prostoru v jeho architektonické podobě, a zároveň k návratu k jeho původnímu účelu,“ uzavřel starosta Žák.