Jedná se o to, že pojišťovna za vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.

Představte si třeba řidiče z povolání, který nedobrzdí vozidlo a poškodí ho. Sice škoda na autě bude uhrazena z havarijního pojištění, ale musí se odečíst spoluúčast. Zaměstnavatel potom částku předepíše a strhne zaměstnanci. Je-li dotyčný pojištěn, částku nakonec uhradí pojišťovna.

Obdobný případ se klidně může stát obchodnímu zástupci, který dostane od firmy notebook a mobilní telefon. Ve chvíli, kdy ho poškodí, je zle. A sami možná víte, jak snadné to je. Chvilka nepozornosti a vylijete na notebook kávu, nebo vám mobil upadne na zem a zachránit vás může jen předem uzavřená pojistka. Jakmile je škoda vyčíslena, zaměstnavatel chce své peníze.

V případě, že nejste pojištěni, musíte to uhradit sami. Někdy se může i přihodit, že při změně zaměstnání zapomenete pojistku obnovit a už v tom „lítáte“. Mnozí zaměstnanci mají k dispozici služební auto. Nepozorností můžete například místo benzínu načerpat naftu a když si to neuvědomíte a ještě nastartujete, tak vám zaručeně motor odejde. A jak jistě víte, motor není vůbec levná záležitost. A nemáte-li pojištěni odpovědnosti (tzv. pojistku na blbost), může taková událost silně zatřást rodinným rozpočtem ve chvíli, kdy zaměstnavatel žádá náhradu škody.

Způsobit škodu zaměstnavateli můžete velmi snadno

Všechny případy mají společné to, že ukazují, jak rychle je možné způsobit v zaměstnání škodu, která musí být zaměstnavateli uhrazena. Zaměstnanec ze zákona odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyř a půl násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterou způsobil škodu.

Nabídka pojištění je široká a výběr konkrétního pojistného produktu, který bude co nejlépe odpovídat potřebám a požadavkům konkrétní situace zaměstnance nebo zaměstnavatele, je záležitostí finančního poradce. Nastavení pojistné částky, výběr optimální varianty produktu, volba výše spoluúčasti, to jsou jen některé z náležitostí, jejichž správná volba může významně ovlivnit výsledek případné škodné události.

Další možností je skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které uzavírají zaměstnavatelé pro své zaměstnance v rámci svých programů zaměstnaneckých benefitů. Výhodou takového skupinového pojištění je kontrola zaměstnavatele nad stavem pojistné ochrany zaměstnanců, nižší pojistné oproti individuálně sjednávaným smlouvám a v neposlední řádě i zjednodušená administrativa v případě změn způsobených odchodem, či příchodem zaměstnanců.

Jste-li zaměstnancem, kterému je svěřen majetek, odpovědné práce, rizikové činnosti, které sebou přináší i možné riziko vzniklých neúmyslných škod právě při plnění pracovní činnosti, s uzavřením pojistky odpovědnosti neváhejte. Právě s tímto pojištěním budete v bezpečí a nepředvídaná událost zbytečně nenaruší váš rodinný rozpočet.

Na vaše dotazy odpovídá Eva Sadílková z poradenské společnosti Broker Consulting.

Plánujeme koupi a rekonstrukci bytu s využitím hypotéky. Zatím jsme nikdy žádné úvěry neměli, proto nevíme, co nás všechno při vyřizování čeká. Jak je vyřízení hypotéky náročné administrativně? Jaké doklady budeme v bance potřebovat, co vše je potřeba při žádosti o hypotéku doložit? Máme si předem domluvit odhad ceny bytu a rekonstrukce?
Při sjednávání hypotéky je asi nejnáročnější správný výběr banky. Podmínky pro hypotéky se v jednotlivých bankách výrazně liší, přičemž je potřeba sledovat vedle výše úroků také řadu dalších velmi podstatných parametrů – například podmínky čerpání úvěru, další poplatky apod.
Abyste zvolili banku se smluvními podmínkami, které vám budou vyhovovat, doporučujeme vám pečlivě prostudovat a porovnat podmínky v alespoň pěti bankách. Pokud se ve smlouvách a finančních produktech příliš nevyznáte, určitě pro vás bude lepší poradit se o výběru banky s nezávislým finančním poradcem. Vybírejte mezi poradci renomovaných společností, které jsou členy profesních sdružení – např. Unie společností finančního zprostředkování a poradenství www.usfcr.cz. V registru České národní banky si můžete ověřit, zda má váš poradce všechny potřebné licence a oprávnění.
Profesionální finanční poradce vám pomůže zorientovat se v nabídkách jednotlivých bank, vyjedná pro vás co nejvýhodnější podmínky, poradí, jak nastavit podmínky hypotéky tak, aby co nejlépe vyhovovaly vaší finanční situaci a rodinnému rozpočtu a zároveň vám pomůže s administrativou při sjednávání hypotéky.
Co se týká potřebných dokumentů, při uzavírání hypotéky je obvyklé poskytnout bance Souhlas se zpracováním osobních údajů, sepsat Žádost o hypoteční úvěr a doložit své příjmy na formuláři, který vám pro tento účel banka předá. Pokud bude vše v pořádku, dojde na zpracování odhadu nemovitosti, která bude sloužit jako zajištění (zástava) a doložení účelu úvěru, např. kupní smlouvou, rozpočtem stavby, resp. rekonstrukce apod.
Odhad si nenechávejte zpracovat předem, protože většina bank vyžaduje odhady provedené svými odhadci a jiné neakceptuje. Mohlo by se tak stát, že byste za odhad zaplatili zbytečně dvakrát.  
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.