V kraji bylo sečteno celkem 353 000 domů určených k bydlení, 79 procent z nich bylo trvale obydleno. Na dynamickém nárůstu se podílela zejména nová výstavba rodinných domů, v okresech Praha-východ o 40,9 procenta, na Praze-západ o 40,6 procenta. Nejnižší nárůst byl v okrese Kutná Hora, 4,9 procenta, uvedla ředitelka krajské správy ČSÚ Monika Braunšveigová.

Bytů bylo k datu sčítání obydleno 458 000, o 11 procent více než v roce 2001. Za růst může rozsáhlá bytová výstavba v okresech sousedících s Prahou. Podle zjištění statistického úřadu pokračuje trend úbytku nájemních a družstevních bytů a přibývá bytů v osobním vlastnictví.

Za posledních deset let klesl počet bytů vytápěných uhlím o 38,9 procenta. Nejčastějším zdrojem energie pro vytápění byl plyn, nejvíce na Praze-východ, 49 procent bytů. Střední Čechy mají také republikově nejvyšší podíl bytů vytápěných elektřinou, a to 11,9 procenta.

Po Praze a Jihomoravském kraji byl ve středních Čechách třetí nejvyšší podíl ve vybavenosti domácností informačními technologiemi v ČR. Počítač mělo 62 procent bytů, 58,2 procenta zároveň připojení k internetu. Nejvíce domácností připojených k internetu bylo v okrese Praha-západ, 70 procent, nejméně v okresu Příbram, a to 52 procent. Za uplynulou dekádu vzrostl počet bytů vybavených počítači a internetem téměř desetkrát.