Aktuální informace o průběhu vyšetřování mluvčí policejního prezidia Jaroslav Ibehej odmítl sdělit.

Dílo přes Vltavu, které se buduje v souvislosti s tunelovým komplexem Blanka, vyjde na více než 1,1 miliardy korun. Původní cena přitom činila asi 400 miliónů korun. Navýšení nákladů způsobila změna konstrukčního a architektonického řešení. Z posudku, který před časem nechalo zpracovat město, vyplynulo, že současná podoba je nejlepší a nejvhodnější. Studie ukázala, že návrat k původnímu projektu by akci zřejmě prodloužil a pravděpodobně také prodražil. Trojský most uleví přetíženému mostu Barikádníků.

Že je nutné ho postavit, říkají dopravní odborníci snad čtyřicet let. Nejdřív se po něm rozjedou tramvaje, a to v roce 2013. O rok později, kdy začne sloužit Blanka, jej budou moct využít také auta. Z břehu na břeh se tudy dostanou i chodci a cyklisté.

Až se po nové spojnici Holešovic a Tróje rozjedou tramvaje, padne provizorní most z konce 70. let zvaný kvůli rachotu, jejž působí projíždějící tramvaje, rámusák. Vltavu přetíná v sousedství několika desítek metrů od nové konstrukce.

Dílo s několik nej

Jde o poměrně složité dílo s několika nej. Obloukový most je dlouhý 250 m, rozpětí hlavního pole, tedy délka mezi oběma pilíři, činí 200 metrů, což v Praze nemá obdoby. Na tuzemské poměry je i neobvykle široký, a to 36 metrů. Asi nejsložitější, co se budování týče, je ocelový oblouk, na kterém bude zavěšená mostovka. „Vzepětí u tak dlouhého mostu se zpravidla dělá větší, tedy oblouk je v nejvyšším bodě vyšší. V našem případě má jen 20 metrů,“ vysvětlil Alexandr Tvrz, vedoucí provozu mosty divize 5 společnosti Metrostav, která má stavbu na starosti.

Zárodky ocelového oblouku, který udrží hustá síť závěsů, už lze spatřit na obou koncích mostu. Nákladní auta začnou postupně k Vltavě navážet ocelové kusy, které dělníci na místě svaří do větších dílů. Do požadované polohy je vyzvednou hydraulické lisy. „Čekají nás složité operace,“ líčí Tvrz, podle nějž by mohly být vztyčené tak na konci prázdnin. Pak přijdou na řadu technologie, osvětlení, izolace a nakonec bourání provizorních podpěr, které podpírají stavbu z řeky. Mezitím běží práce na hlavním poli, betonuje se např. vozovka.

Před tím, než na Trojský most vjedou první auta, už nebude třeba upravovat přilehlé holešovické silnice. Křižovatka Vrbenského–Partyzánská je na příliv aut po nedávné rekonstrukci připravena. Změny nastanou pod železničním podjezdem. „Odbourají se chodníky, což rozšíří vozovku na 2x2 pruhy. Pod náspem vznikne nový podchod pro pěší,“ popsal Tvrz.

Maximální povolené stoupání

Tramvajové koleje nebudou zahýbat, nýbrž povedou do kopečka přímo na nový most. Stoupání dosahuje maximálně povolené sedmiprocentní hranice. Most totiž musí být o metr vyšší, než kde se při povodni v roce 2002 zastavila hladina rozbouřené Vltavy. Trať architekti nakreslili přímo uprostřed. Likvidace provizorního mostu uleví i dopravnímu podniku, který se o něj stará.

„Údržba mostu a kolejiště byla znatelně častější než u tramvajových tratí na mostech, které nejsou provizorní,“ potvrdila Právu mluvčí DP Ilona Vysoudilová. Dvoupruhá silnice vede po obou stranách kolejí. Na kraji se nacházejí chodník a cyklostezka. Na trojské straně koleje ústí do Povltavské ulice. Auta se rozjedou do Blanky.