Stavebníci se původně domnívali, že dutý prostor pod stavbou by mohl být jednou z příčin naklánění, proto kryptu téměř po dvou stoletích letos v zimě odkryli. Ale ani po několika měsících bádání v kryptě a na dalších místech nepřišli odborníci za pomoci sond na nic závažného.

„Ta stavba se naklání jako celek, jakoby plave,“ uvedl Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu. Podle památkářů se mohlo v poslední době naklánění stavby zastavit. V takovém případě by byla zbytečná velmi drahá opatření k zajištění statiky. Zda budou nějaké zásahy nutné, mají ukázat výsledky dlouhodobého měření. Kostnice je nakloněná už mnoho desetiletí. „Tohle bude záležitost třeba 400 let stará. Dejme tomu, že se za čtyři sta let potopila o dvacet centimetrů,“ odhadl Pospíšil, který by nedoporučoval žádné radikální řešení.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Odborníci nyní v kostnici instalovali měřiče deformací, aby zjistili, jakým tempem se památka dále naklání a zda tento proces třeba už neskončil. Po třech letech chtějí údaje vyhodnotit a zvolit další řešení.

Kostnice je jednou z nejslavnějších kutnohorských památek. Někdejší hřbitovní kapli ze 14. století zdobí téměř výhradně lidské kosti, pozůstatky asi 40 tisíc obětí moru a husitských válek. Do nynější podoby je srovnal řezbář František Rint.