„Kampus Albertov bude ojedinělou lokalitou koncentrace badatelských a pedagogických aktivit několika fakult: přírodovědecké fakulty, 1. lékařské fakulty, a matematicko-fyzikální fakulty,“ sdělil Právu mluvčí Karlovy univerzity Václav Hájek. Centra s laboratořemi, pracovnami, seminárními místnostmi, posluchárnami i menzou mají stát při ulicích Albertov a Horská. Ustoupit jim má pět stávajících současných menších objektů.

Stavby mají podle mluvčího růst postupně od letoška pět let, financovat je bude ministerstvo školství, souhlasit ještě musí ministerstvo financí. Zatím se pro stavbu učinily první kroky, univerzita už může žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. „Od loňska probíhají přípravné práce na pozemcích určených k výstavbě,“ uvedl Hájek.

Josef Pavlík, který řídí magistrátní odbor ochrany prostředí, rozhodl, že nápad postavit na Albertově kampus se nemusí posuzovat podle zákona o dopadech stavby na životní prostředí.

Je ale třeba snížit počet parkovacích míst z asi 400 na 320, provést průzkum kontaminace a kácet stromy v době, kdy na nich nehnízdí ptáci. „Za předpokladu dodržení opatření pro prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů jak ve fázi stavby, tak ve fázi provozu jsou vlivy na obyvatelstvo akceptovatelné,“ konstatoval Pavlík.

Biocentrum má stát na ploše téměř 4900 metrů čtverečních, Globcentrum má mít přes 3200 metrů čtverečních. Návrh podle magistrátu navazuje na stávající systém ulic a „doplňuje historický areál kampusu hmotou ve shodné výškové hladině“.