"Jsou zde využity interaktivní prostředky pro prezentaci, audiovizuální hry a projekce, mechanické 3D modely a funkční předměty," popsal expozici vinařství vedoucí hradu Jiří Pacl. Veškeré popisky jsou psané také Braillovým písmem.

Stavební část obnovy hradu byla dokončena v prosinci, 22. a 29. března město plánuje pro veřejnost dny otevřených dveří a první konferenci na téma cestovní ruch. Peníze na větší část rekonstrukce pocházely z Evropské unie a město se podílelo zhruba 15 procenty z celkových 160 miliónů. Stavba stála přibližně 50 miliónů korun, zbylé peníze jsou určeny na vybavení interiérů. Vytápění středověkých prostor zajišťuje tepelné čerpadlo.

Vnitřní schodiště gotického hradu

Vnitřní schodiště gotického hradu

FOTO: Zavoral Libor, ČTK

Ve velkém hradním sále vznikl konferenční sál pro 200 lidí, se zázemím pro svícení a projekce a překladatelské kabiny. Na ochozu je umístěna část expozice o vínech. "Máme průchod do vedlejšího kulturního domu, včetně jeho sálu a salonků tak vznikne zázemí pro téměř 1000 lidí," řekl starosta Ladislav Chlupáč. Podle něj navíc Ústecký kraj městu slíbil, že by kongresy, konference a sympozia o cestovním ruchu pořádal právě v Litoměřicích.

V nižších patrech hradu a sklepeních sídlí vinárna, degustační místnosti i archiv vín. Ještě před několika lety nebyla sklepení hradu průchozí. Při rekonstrukci nádvoří narazili stavitelé i na strop neznámého sklepa, který pak zapracovali do projektu. Vznikla tak další místnost pro degustaci a archiv vína. V dubnu v prostorách hradu Litoměřice pořádají 9. ročník festivalu Vinařské Litoměřice.

Císař Karel IV. je přítomen i v podobě hologramu, který vypráví o historii vinařství na Litoměřicku. Právě on daroval v roce 1359 Litoměřickým jižní svah kopce Radobýlu a po deset let je osvobodil od placení poplatků, kromě pravidelných desátků.

V gotickém hradě z doby Přemysla Otakara II. sídlil v minulosti pivovar i sklad zeleniny. V roce 1987 město opravilo venkovní fasádu stavby a vybudovalo novou střechu nad královským palácem. O opravách interiéru a dalším využití hradu se začalo vážně uvažovat v roce 2004. V Litoměřicích se v posledních dvou letech podařilo dokončit čtvrtý velký projekt, v roce 2009 domov pro seniory a druhý most přes Labe a loni rekonstrukci zimního stadionu.